Pressmeddelande
Från Närhälsan
2012-05-16 12:00


Information från FoU-rådet Södra Älvsborg

Tilldelade forsknings- och utvecklingsanslag


För att stimulera till kreativitet och utveckling av hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg har anställda varje termin möjlighet att söka FoU-rådsmedel. Primärvårdens FoU-enhet i Södra Älvsborg är anslagsgivarkansli. De arbeten som tilldelas anslag ges förutsättningar i främst avsatt tid för forskning och utveckling som kan leda till bättre vård. Beslut om vilka satsningar som görs för vårterminens anslag har nu tagits i FoU-rådet Södra Älvsborg.

Följade arbeten tilldelas medel:

1. "Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen? ", Pär-Daniel Sundvall, Vårdcentralen Sandared.
2. "Upplevelser kring det fria vårdvalet", Frida Hermansson, Vårdcentralen Sörhaga.
3. "Upplevelsen av blodtrycksbehandling", Fredrik Hultgren , Vårdcentralen Floda.
4. "Utvärdering av ett vårdprocessprogram för sköra äldre personer", Angela Bångsbo, Rehabilitering, Södra Älvsborgs sjukhus.
5. "Lägesändring som prevention av trycksår inom äldrevård", Ulrika Källman, Hudmottagningen, Södra Älvsborgs Sjukhus.
6. "Kan mjölkfria produkter i butik vara ett alternativ till extensivt hydrolyserad modersmjölksersättning i behandlingen av komjölksproteinallergi hos barn från 6 månaders ålder?", Anna Klebom, Barnmottagning, Alingsås Lasarett.
7. "Explorativ dataanalys av gångdata från patienter med stroke". Jakob Wikström, Rehabilitering, Södra Älvsborgs Sjukhus.
8. "Aktivitetsutförande inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet sju år efter ischemisk stroke", Charlotte Blomgren, Rehabilitering, Södra Älvsborgs Sjukhus. 
9. "Standardiserad provtagning för analys av fekala markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom", Anders Larsson, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus.
10. "Långtidseffekter blodsockerkontroll vid behandling med insulinpump", Britt-Marie Carlsson, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Skene.
11. "Viktiga faktorer för goda munvårdsrutiner inom äldre- och handikappomsorgen", Eva Skogsberg, Folktandvården.


Om FoU-rådet Södra Älvsborg:
FoU-rådet är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdskansli, Primärvård, Folktandvård, Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås lasarett.  Behöriga att tilldelas anslag är anställda inom hälso- och sjukvård i Södra Älvsborg eller de vårdgivare som har avtal med Hälso- och sjukvårdskansliet Borås. Mer information om anslagen finner du på FoU-rådet Södra Älvsborgs hemsida:
www.researchweb.org/is/alvsborg. Samlingsinformation om Västra Götalandsregionens anslag till forskning med inriktning mot hälso- och sjukvård återfinns här: www.vgregion.se/fouanslagvgr.


 

 


 Kontaktperson: FoU-rådets ordförande: Lena Nordeman, tel 033-10 00 90
Vetenskaplig sekreterare: Annika Billhult, tel 033-10 00 90


Läs meddelandet som PDF