Pressmeddelande
Från Närhälsan
2015-02-26 16:55


Beslut om Närhälsans vårdcentraler i Dalum, Fritsla och Viskafors


Primärvårdsstyrelsen har tagit beslut om vårdcentralerna i Dalum, Fritsla och Viskafors utifrån ändrade krav i Krav och Kvalitetsboken.

De nya reglerna i Krav- och kvalitetsboken för 2015 innebär att vårdcentraler måste ha en bemanning så det finns en läkare på plats under hela öppettiden. Vårdvalskontoret har avslagit Närhälsans förfrågan om dispens. Det påverkar två vårdcentraler som idag driver full verksamhet.

Besked om när förändringarna ska genomföras kommer när det är bestämt..

Närhälsan Dalum vårdcentral

Primärvårdsstyrelsen kommer att ansöka om att starta en vårdcentralsfilial i Dalum som ska tillhöra Närhälsans vårdcentral i Ulricehamn. Däremot kommer det inte bedrivas en fullvärdig vårdcentral i Dalum.

Närhälsan Fritsla vårdcentral

I Fritsla saknas förutsättningar för fortsatt verksamhet och Närhälsan måste lägga ned vårdcentralen. Detta innebär att Närhälsan samlar gemensamma resurser av läkare och sjuksköterskor till Kinna och Viskafors. Patienterna är välkomna att vända sig dit.

Närhälsan Viskafors vårdcentral

Primärvårdsstyrelsen har beslutat att det finns förutsättningar för att fortsätta driva Närhälsan Viskafors vårdcentral. Här finns förutsättningar att uppfylla Krav- och kvalitetsboken 2015 krav.

Om listning på vårdcentralerna i Dalum och Fritsla

Alla som idag är listade på Närhälsan Dalum vårdcentral och Närhälsan Fritsla vårdcentral kommer att informeras om förändringen, och kan i enlighet med det fria vårdvalet välja en annan vårdcentral. Den som inte aktivt väljer sin vårdcentral kommer istället att bli listad på den vårdcentral man har närmast till. Möjligheten finns alltid att välja om i ett senare skede, precis som för alla invånare i Västra Götaland.Kontaktperson: Maritha Bäck primärvårdschef, Mobil: 070-516 21 46, maritha.back@vgregion.se


Läs meddelandet som PDF