Pressmeddelande
Från Rättighetskommitténs kansli
2012-12-12 16:05


1,6 miljoner i projektbidrag för mänskliga rättigheter


Kommittén för rättighetsfrågor delar årligen ut projektbidrag på 1,6 miljoner kronor, och beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2012 att bevilja bidrag till följande projekt:

  • Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering, projektbidrag på 300 000 kronor för projekt ”Dina rättigheter-kunskapsbanken”.
  • Födelsehuset, projektbidrag på 150 000 kronor för projekt ”Mänskliga rättigheter inom mödra- och förlossningsvård”.
  • HSO Västra Götaland, projektbidrag på 200 000 kronor för projekt ”Mänskliga Rättigheter – for everyone in VG”.
  • Kulturgruppen för resandefolket, projektbidrag på 250 000 kronor för projekt ”Resandefolkets mänskliga rätt – ett projekt för information och samverkan”.
  • United Sisters, projektbidrag på 100 000 kronor för projekt ”Tjejer som skapar gatukonst”.
  • KFUM, projektbidrag på 250 000 kronor för projekt ”Modiga tjejer och Modiga killar – rekrytering och utbildning av coacher”.
  • Ett fri grupp, projektbidrag på 100 000 kronor för projekt ”Ett fri grupp”.
  • Chalmers - Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT) och medsökande KvinnoCenter i Bergsjön, projektbidrag på 250 000 kronor för projekt ”EI WiSCH – rättigheter och ansvar - workshops”.

Alla 28 projektägare som ansökt om projektmedel kommer att få skriftlig information om beslutet från rättighetskommitténs kansli, (tidigare enheten för rättighetsfrågor).

- ”Jag tycker det är inspirerande att få ge bidrag till föreningar som utvecklar hur de jobbar med mänskliga rättigheter, och som dessutom ofta jobbar tillsammans och med olika gruppers mänskliga rättigheter”, säger Tord Karlsson, ordförande för kommittén för rättighetsfrågor.

- ”Det är väldigt roligt att vår kommitté får bidra till föreningar som jobbar med mänskliga rättigheter här i Västra Götaland oavsett om det gäller jämställdhet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller etnicitet”, säger Kristina Grapenholm, vice ordförande i kommittén för rättighetsfrågor.

Kommittén för rättighetsfrågor stöttar föreningar

Kommittén för rättighetsfrågor stöder utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i sin egen organisation, men också tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland. Genom att för tredje året dela ut projektbidrag vill kommittén stimulera och inspirera föreningar i Västra Götaland att fortsätta göra ett stort och viktigt arbete för att stärka människors rättigheter och motverka diskriminering.

Ingen får diskrimineras

Alla människor har rätt till bästa möjliga hälsa, utbildning, kultur, arbetsmarknad och sjukvård på likvärdiga grunder. Ingen människa får diskrimineras i samband med kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessa mänskliga rättigheter har bland annat Västra Götalandsregionen ansvar för.Kontaktperson: Tord Karlsson, ordförande kommittén för rättighetsfrågor, 0702-99 22 01
Kristina Grapenholm, vice ordförande kommittén för rättighetsfrågor, 0733-38 46 34 Annika Ottosson, förvaltningschef för rättighetskommitténs kansli, 031-63 09 25


Läs meddelandet som PDF