Pressmeddelande
Från Koncernkontoret
2015-11-16 14:00


Fortsätt prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från VGR


I början i oktober påbörjade Västra Götalandsregionen, VGR, bytet av leverantör för distribution av pressmeddelanden och nyheter till Cision news.

Vill du som prenumerant fortsätta att få pressinformation och nyheter från VGR behöver du anmäla din prenumeration på nytt i något av våra nya pressrum. En samlad lista med pressrummen hittar du på www.vgregion.se/press.

Behöver du hjälp att förnya din prenumeration? Gå till prenumerationssidan.

 

Centrala förvaltningen samlad i ett pressrum

Sedan en omorganisation i våras är VGR:s centrala förvaltningar samlade i en förvaltning, Koncernkontoret. Verksamheter och enheter som tidigare hade egna pressrum är nu samlade i VGR:s gemensamma pressrum.

Detta gäller Koncernkontoret, hälso- och sjukvård, regional utveckling, miljö, kollektivtrafik, folkhälsa, rättigheter, smittskydd och revision.

Dessutom publiceras meddelanden från följande politiska församlingar: regionfullmäktige, regionstyrelsen samt ägarutskottet och personalutskottet, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, folkhälsokommittén, kommittén för rättighetsfrågor, kollektivtrafiknämnden, patientnämnderna, revisorerna.

Kulturen i eget pressrum

Pressmeddelanden om kultur och från kulturnämnden publiceras i ett eget pressrum.

Succesivt införande

Observera att oktober var starten för arbetet och att verksamheter och förvaltningar kommer att börja skicka meddelanden via Cision news vid lite olika tidpunkter. På www.vgregion.se/press kan du se vilka verksamheter som kommit igång med de nya pressrummen.

Gamla pressmeddelanden

Alla tidigare pressmeddelanden sparas och går även framöver att hitta via pressrummet på vgregion.se/press.

 

Välkommen att fortsätta att följa Västra Götalandsregionens verksamheter.

Vänliga hälsningar Niclas Samsioe,
kommunikatör, koncernavdelning kommunikation och externa relationer.Kontaktperson: Niclas Samsioe, niclas.samsioe@vgregion.se


Läs meddelandet som PDF