Pressmeddelande
Från Regionservice
2011-10-20 14:30


63 miljoner till Servicepaket


Västra Götalandsregionens servicenämnd beslutade på torsdagen att begära 63 miljoner kronor av regionstyrelsen till investeringar i Servicepaket.

Servicenämnden beslutade att begära 63 miljoner kronor av regionstyrelsen för kostnader i samband med att Servicepaket införs. Servicepaket ska införas på sjukhusen i Lidköping och på Tehuset i Borås under 2012. Paketet innebär att serviceteam skapas för att leverera tjänster som anpassas efter vårdens behov. Det är främst lokalvård, materialförsörjning och måltidshantering på vårdavdelningarna som ska utföras av Regionservice serviceteam. Tjänsterna ska vara standardiserade för att på sikt kunna levereras på samma sätt i hela Västra Götalandsregion.

Utveckling av måltidsprocess

En utvecklad måltidsprocess ska säkerställa att måltiden uppfyller fastställda kvalitetskrav för bland annat hygien och varmhållning. En utveckling ska också sänka kostnaderna. Inriktningen är att ta fram en kvalitetssäkrad regiongemensam standard för produktionen, distributionen och beredningen av måltiderna. Samtidigt ska produktionen vid respektive sjukhus anpassas för att möjliggöra hög kvalitet och flexibilitet kring specialkoster och sjukhusspecifika individuella måltider. Förslag till en utvecklad måltidsprocess kommer att redovisas under andra kvartalet 2012 och ingå i det samlade beslutsunderlaget för servicepaketet.

Införande av materialförsörjning

Under våren 2011 har en ny modell för materialförsörjning avseende vårdavdelningar utvecklats och testats. Detta har skett på Tehuset i Borås, Sjukhuset i Lidköping samt Uddevalla sjukhus. Denna nya försörjningsprocess skapar förutsättningar för kostnadssänkningar genom kortare processtid, minskade kapitalkostnader och minskade lokalytor. Sortimentet kan också reduceras för det material som kommer att lagerhållas. Enligt den reviderade projektplanen kommer den nya materialförsörjningsprocessen inledningsvis att införas på cirka 35 vårdavdelningar under 2012. Inom Västra Götalandsregionen finns cirka 300 vårdavdelningar, till detta kommer så kallade tekniska avdelningar och mottagningar.

Servicenämnden begär 28 miljoner kronor till investeringar och 35 miljoner till projekt- och införandekostnader av regionstyrelsen.Kontaktperson: Ordförande Lena Hult (S), 0705-56 17 84, 1:e vice ordförande Göran Larsson (MP), 0730-20 42 60, 2:e vice ordförande Tord Gustafsson (M), 0703-72 17 44, eller servicedirektör Sten Axelsson, 0705-64 12 99.


Läs meddelandet som PDF