Pressmeddelande
Från Regionservice
2008-04-01 12:00


Västra Götalandsregionen samordnar sin service

3 100 anställda i Regionservice


Från den 1 april finns merparten av all service inom Västra Götalandsregionen samlad i en ny förvaltning. Regionservice har cirka 3 100 anställda som arbetar med bland annat städ, måltider, logistik, IT, vaktmästeri, hjälpmedel, inköp och administration.

- Jag ser stora fördelar med den här förändringen, säger Stig Fihn som är servicedirektör på Regionservice.

Bra för patienterna och bra för de anställda.

- God service ger förbättringar i vården och det tjänar både patienter och vårdpersonal på, konstaterar Stig Fihn.

Tidigare har vårdenheterna själva fått sköta mycket av serviceuppgifterna. Nu kan de koncentrera sig helt på sitt kärnområde; vården. Samtidigt får service status som ett samordnat kärnområde i regionen.

- Samordningen gör att vi kan ta tillvara den kompetens som finns bland våra anställda som arbetar med service runt om i Västra Götaland, säger Stig Fihn. Vi kan sprida goda erfarenheter och få en snabbare utveckling av våra servicetjänster.

- Vården ställer högre och högre servicekrav. Dessutom har både hygienkrav och lagstiftning inom exempelvis livsmedelsområdet blivit hårdare. I takt med att kraven stegras blir det en naturlig följd att servicejobben utvecklas och får högre status.

- Service är tjänster som finns i bakgrunden och som oftast betraktas självklara. Men vi vill lyfta fram dem som en mycket viktig del av helheten. De är ett villkor för att vården ska fungera.

Kjell Andersson (s) är ordförande i servicenämnden och ser samordning som nödvändigt för att regionen ska kunna driva utveckling inom serviceområdet.

- Det blir mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för små enheter att hålla sig uppdaterade med bland annat den utbildning och utrustning som krävs, säger han.

- Samordning skapar också förutsättningar för högre effektivitet. Om man bättre kan ta tillvara de gemensamma resurserna, blir det mer pengar över till vården.

- Att slå samman all service till en förvaltning är ett naturligt steg när vi fortsätter att bygga en starkare region. Regionservice får en tydlig roll som en väldigt viktig och kvalitetsmedveten samarbetspartner till vården.

 

Kort om Regionservice i Västra Götalandsregionen:


3 100 anställda (från den 1 april 2008).
Omsättning: 3,2 miljarder kronor/år.
Ger servicetjänster till nästan 50 000 anställda på:
• 17 sjukhus
• 130 vårdcentraler
• 168 folktandvårdskliniker
• Regionens övriga verksamheter och bolag

I Regionservice ingår följande områden:


• Administrativt centrum (bl.a. ekonomi- och personalservice)
• Hjälpmedel
• Inköp
• Logistik (depåer, tvätteri, transporter och tryckeri)
• Måltider (patientmåltider, restauranger, caféer och kiosker)
• Närservice (vaktmästeri, patientvaktmästeri och städ)
• VGR ITKontaktperson: För kompletterande frågor med anledning av pressinformationen, kontakta Stig Fihn, servicedirektör Regionservice 0521-275565 / 070-5395392
Erik Hallberg, stf servicedirektör 070-8401857 Kjell Andersson (s), ordförande i servicenämnden 076-6435024


Läs meddelandet som PDF