Pressmeddelande
Från Regionservice
2014-12-19 10:00


Tvätteriet Alingsås firar 50 år


Tvätteriet Alingsås firar 50 år fredag 19/12. Verksamheten, som startade 1964 i försvarets regi, hanterar idag 40 ton tvätt per dygn.

Tvätteriet Alingsås, som ingår i förvaltningen Regionservice i Västra Götalandsregionen, etablerades 1964 under namnet Försvarets Fabriksverk tvättanstalt i Alingsås. Sedan dess har mycket hänt. Idag försörjer tvätteriet sjukvården i Västra Götalandsregionen och Värmlands landsting med arbetskläder, patientkläder, ​bädd- och badtextilier samt säkra operationstextilier.

- Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Lars Dahmm, enhetschef för Tvätteriet Alingsås. Ackordsarbetena togs bort redan 1982 och idag har vi målstyrda team för att ökad delaktighet och motivation.

Det sker även stora satsningar för att minska den negativa externa miljöpåverkan. 2014 fick Tvätteriet Alingsås Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium för den nya pannan som eldas med pellets från skogsavfall istället för med gasol. Mängden fossil koldioxid minskar med drygt 4 000 ton per år och utsläppen av kväveoxider minskar med ett ton per år.

Sista sammanträdet för nuvarande servicenämnd

Torsdagen 18/12 hölls det sista sammanträdet för mandatperioden 2011-2014. Den nya servicenämnden tillträder vid årsskiftet.

- Det har varit fyra intressanta och lärorika år och jag har mött många engagerade chefer och medarbetare inom Regionservice. Servicetjänsterna, som utförs varje dag året runt, är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera. Jag ser fram emot att få följa kommande utveckling, säger Lena Hult (S), ordförande servicenämnden.Kontaktperson: Ordförande Lena Hult (S), 0705-56 17 84,
1:e vice ordförande Göran Larsson (MP), 0730-20 42 60, 2:e vice ordförande Tord Gustafsson (M), 0703-72 17 44 eller servicedirektör Sten Axelsson, 0705-64 12 99


Läs meddelandet som PDF