Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2011-12-20 14:45


Ny statistik förstärker bilden av en stark gränsregion

Arbetspendlingen från Västra Götaland till Norge fortsätter öka


Arbetspendlingen, 28 000 personer, från Sverige till Norge är den största pendlingsströmmen mellan nordiska länder, och den fortsätter att öka. Dagsfärsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att ökningen från 2008 till 2009 var 7 procent, vilket motsvarar 2 000 personer. Liksom tidigare är en av fyra arbetspendlare till Norge från Västra Götaland.

Av de cirka 7 000 pendlarna från Västra Götaland kommer drygt 3 000 personer från kommuner inom Fyrbodalsområdet. Två av tre arbetspendlare från Västra Götaland arbetar i Østfold, Akershus eller Oslo. Statistiken visar tydligt att en riksgräns inte begränsar arbetsmarknaden för de personer som bor i en gränsregion.

Byggsektorn lockar många gränsarbetspendlare
Personer som pendlar till närområdet i Norge, Østfold, arbetar främst inom tillverkning, byggverksamhet och vård- och omsorgssektorn. Många ungdomar som pendlar till Norge jobbar också inom bemanningsbranschen.

- Norge blir en allt viktigare arbetsmarknad för Västra Götaland, inte minst bland ungdomar. Med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten är det viktigt att vi tar tillvara på den potential som den norska arbetsmarknaden utgör, kommenterar Mats Granér, analyschef på Västra Götalandsregionen.

Arbetspendling över gränserna viktigt komplement i statistiken
Den gränsregionala statistiken är ett viktigt komplement till SCB:s statistik kring arbetspendling över kommungräns inom landet. För kommuner med stor gränspendling över nationsgränser kan annars indikatorer som barnfattigdomsindex, företagsklimat och antal invånare i arbete bli missvisande. För till exempel Strömstads kommun gör arbetspendlingen över riksgränsen att sysselsättningen ökar med 800 personer eller 15 procent. För Dals Ed och Bengtsfors innebär pendlingen över riksgränsen att ytterligare 200 personer i respektive kommun har en sysselsättning. 

- Kunskapen om gränsregionen och samverkan över gränserna gör att vi kan utforma våra regionala utvecklingsinsatser bättre, säger Mats Granér. Vi arbetar med analyser statistik om gränsregionen i Interreg-projektet KUSK- Kunskap, Utveckling, Statistik och Kommunikation- för att bättre ta tillvara den tillväxtpotential som finns i gränsregionen.

Statistiken finns i Statistiska centralbyråns databas StatNord som har tagits fram för att underlätta regionalt- och kommunalt tillväxtarbete i gränsregioner: www.statnord.org

Definitioner och förklaringar
En gränspendlare är en person som är bosatt i det ena landet, men som samtidigt haft sin huvudsakliga löneinkomst i grannlandet under ett givet år och därmed betraktas som sysselsatt i grannlandet.

 

 Kontaktperson: Christina Christiansson, projektledare KUSK, tel. 0708-66 21 57
Mats Granér, chef för enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen, tel. 0705-70 09 34


Läs meddelandet som PDF