Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2012-05-21 13:18


Havskonferensen European Maritime Day invigdes idag i Göteborg

"Vår framtid är blå"


Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, EU-kommissionären för havsfrågor och fiske Maria Damanaki, Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland och Anneli Hulthén, ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg invigde officiellt på måndagen European Maritime Day, havskonferensen som äger rum på Eriksberg den 21-22 maj.

Inför ett tusental deltagare betonade de alla vikten av ett gemensamt krafttag för att bättre utnyttja havets resurser och öka hållbarheten i haven och längs kusterna.
Havets betydelse för den "blå ekonomin", de utmaningar som finns på regional, nationell och europeisk nivå  - till exempel miljömässiga - för maritima regioner och de näringar som är kopplade till havet som sjöfart, fiske och turism lyftes också fram.

Catharina Elmsäter-Svärd fokuserade i sitt tal på det viktiga samarbetet för den integrerade havspolitiken, betydelsen av ett gränssamarbete mellan länderna Europa för att få en blå och hållbar tillväxt.

EU-kommissionären Maria Damanaki ägnade en stor del av sitt invigningstal att diskutera "a healthy blue economy", att fler jobb måste till inom de maritima näringarna och driva den ekonomiska utvecklingen framåt inom EU. Hon avslutade med orden "Our future is blue", dessförinnan hade hon också hunnit nämna att EU-kommissionen kommer att föreslå ett direktiv om integrerad havsplanering senare under året.

Gert-Inge Andersson framhöll havets betydelse för den västsvenska identiteten och att Västra Götaland faktiskt var en av de första i Europa som tog fram en maritim strategi efter att EU beslutade om sin 2007.

- Det maritima klustret är ett av våra fem styrkeområden i Västra Götaland som vi tillsammans med företrädare från näringslivet och akademin utsett som strategiskt viktiga. Havsmiljöfrågor berör även allmänheten, något vi kunde se igår då 45 000 medborgare kom för att fira den maritima dagen och besöka aktiviteterna längs Göteborgs kajer, säger Gert-Inge Andersson. Utmaningarna inom den europeiska havspolitiken och inte minst klimatfrågan kan vi inte lösa själva, utan där måste alla bidra till maritima lösningar genom att diskutera dem tillsammans, alla vi som är här i Eriksbergshallen idag, fortsatte han. 

Anneli Hulthén lyfte i sitt tal fram Göteborg och Västra Götaland som ett maritimt centrum och nämnde Lighthouse och Lindholmen Science Park som goda exempel på det nära samarbete staden och Västra Götalandregionen har med akademin och den maritima forskningen. Hon passade också på att säga några ord om Göteborgs hamn, Skandinaviens största, som hon stolt refererade till som “the big heart of Gothenburg”.

Första konferensdagen ägnades åt tal, paneldebatter med bland andra EU-kommissionären Maria Damanaki, IMO:s generalsekreteraren Koji Sekimizu (the International Maritime Organization) och de svenska ministrarna på plats. På tisdagen, dag två, deltar också politiker på toppnivå men utrymmet för den maritima sektorns intressenter ökar med work shops och dialogmöten.  

Bild från invigningen 21 maj

Pressbild fri att använda

Länk till EMD 2012

 

 

 Kontaktperson: Anders Johansson, 0706-01 16 63, e-post: anders.johansson@goteborg.com


Läs meddelandet som PDF