Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2014-12-22 09:56


Två unga företagare på landsbygden i Västra Götaland vinner 25 000 kr var

Nytt pris för unga företagare på landsbygden


Regionutvecklingsnämnden har instiftat ett årligt pris som delas ut första gången våren 2015. Priset, med namnet ”Unga landsbygdspriset i Väst”, består av 50.000 kr, som delas ut till två unga företagare i Västra Götaland, som får 25.000 kr var.

Regionutvecklingsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 26 mars att utse två vinnare.

Från och med 22 december 2014 till och med 6 februari 2015 går det att lämna in nominera pristagare. För att ha chans att vinna priset krävs att man är 15-30 år, bor och är verksam med sitt företag på landsbygden eller i tätort med mindre än 10.000 invånare.

- Det finns andra pristävlingar som premierar ungt entreprenörskap. Vårt pris riktar sig till unga företagare på landsbygden. På så sätt vill vi kombinera samhällsnytta, hållbar utveckling, kreativa attityder och ekonomiska prestationer i ett kvalitetspris för att främja en god utveckling i hela Västra Götaland, säger Thomas Forslin,  regionutvecklare och ansvarig för priset.

Kritierier för priset

Pristagarna ska på ett framgångsrikt sätt ha startat eller drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden. Det kan vara såväl traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset kommer att bland annat värdesätta ekonomiskt framgångsrikt företagande, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och skapande av arbetstillfällen. 

Ålder på pristagaren: 15-30 år

Priset delas ut för insatser gjorda till och med 2014.

Som landsbygd räknas i praktiken hela Västra Götaland utom de 20 största tätorterna. Priset skall hjälpa till att mobilisera och synliggöra ungt företagande, och stimulera till kreativitet på landsbygden.

En del av Handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap på landsbygden

Pristävlingen är en del av Västra Götalandsregionens så kallade handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 2013-2015 som innehåller satsningar på ca 30 miljoner kronor.  I handlingsprogrammet är unga på landsbygden en särskilt utvald målgrupp.
Den övergripande Tillväxtstrategin för Västra Götaland 2014 - 2020 fokuserar på hållbar ekonomisk utveckling, ökat företagande och att hela regionen skall leva. Landsbygden påverkas idag av en kraftig urbanisering där många mindre orter kämpar med sin utveckling. I dessa områden behövs därför en särskilt hög grad av företagsamhet och kreativa attityder, inte minst bland ungdomar, för att skapa goda förutsättningar.

Att premiera företagsamma attityder och prestationer bland ungdomar på landsbygden genom olika insatser är en viktig del i att vitalisera och skapa möjligheter till en god utveckling.

Läs mer

Mer information om priset och formulär för att skicka in nomineringar finns på:

www.vgregion.se/landsbygdspriset

Följ oss

Följ Västra Götalandsregionens arbete med tillväxt och hållbar utveckling:

Facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Twitter.com/UtvecklingVG

Relaterade länkar

Handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 2013-2015

Regionutvecklingsnämndens hemsidaKontaktperson: Thomas Forslin, regionutvecklare, regionutvecklingssekretariatet,
Mobil: 070-459 66 27Läs meddelandet som PDF