Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2015-02-18 11:38


Mer hållbarhet, fler jobb och växande företag med EUs fonder


Mer hållbarhet, fler jobb och växande företag är målet när Västsveriges nya strukturfondspartnerskap ska fördela totalt 1.3 miljarder kronor för att utveckla Västsverige.

Birgitta Losman, regionråd i Västra Götalandsregionen och utsedd av regeringen att leda det partnerskap som ska besluta om vilka projekt som ska få stöd, kommenterar tillsammans med Dag Hultefors, regionråd i Halland och tillträdande vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet Västsverige.

- Den stora utmaningen är social hållbarhet, att fler i regionen kan känna framtidstro, tillit och ha ett jobb. Den andra stora utmaningen är att förena ekologisk hållbarhet med god ekonomisk utveckling. Västra Götalandsregionen, Region Halland och våra samarbetspartners i Västsverige gör stora egna satsningar som jag vill förstärka med EU-medlen, säger Birgitta Losman, regionråd och ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

- Vi räknar med att mer än 10 000 arbetslösa och 20 000 anställda kommer att få del av kompetensutvecklingsinsatserna. Nu gäller det att vi får in bra projektansökningar, säger Dag Hultefors, regionråd Halland och ordförande i Region Hallands tillväxtutskott.

Fakta:

EU-kommissionen har fattat beslut om två gemensamma program för Västra Götaland och Halland, som innebär totalt 1,3 miljarder kronor till att utveckla Västsverige.
Europeiska Unionens nya politik för regional utveckling fram till år 2020 börjar ta form. För Västsverige (Västra Götaland och Halland) handlar det om ett socialfondsprogram för investeringar i sysselsättning på 800 miljoner kronor och ett regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt omfattande 460 miljoner kronor. Pengarna kan användas för kompetensutveckling av anställda i små- och medelstora företag, arbetsmarknadsinsatser och satsningar på forskning och innovation.

EU-pengarna stärker de västsvenska tillväxtstrategierna Västra Götaland 2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020.
Just nu är det möjligt för företag, myndigheter och föreningar att ansöka om en del av projektmedlen från Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket, vilka är de två myndigheter som administrerar ansökningarna. Strukturfondspartnerskapet som består av förtroendevalda i de båda regionerna Västra Götaland och Halland, representanter för fackförbund, försäkringskassa, arbetsförmedling, intresseorganisationer, näringsliv och den akademiska världen beslutar därefter gemensamt vilka satsningar som ska beviljas medel.

EU:s sammanhållningspolitik ska minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för 2014-2020 omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget, cirka 350 miljarder euro. Sverige har tilldelats cirka 15 miljarder kronor av dessa och västsvenska aktörer kan också söka medel från nationella program som omfattar hela Sverige.

 

 

 Kontaktperson: Birgitta Losman, regionråd Västra Götaland, ordförande Strukturfondspartnerskapet Västsverige, tel. 0703-67 95 80
Dag Hultefors, regionråd Halland, tillträdande vice ordförande Strukturfondspartnerskapet Västsverige, tel. 076-783 53 85


Läs meddelandet som PDF