Pressmeddelande
Från Press - Regionutveckling
2008-03-26 14:20


Miljoner till kvinnors företagande i Västra Götaland


Västra Götalandsregionen ska fördela 4,35 miljoner kronor till projekt som bidrar till kvinnors företagande. Målet är att öka sysselsättningen och stimulera ekonomisk tillväxt genom att fler kvinnor driver, köper och utvecklar företag.

35 procent av nyföretagarna i Sverige är kvinnor. Om kvinnor startade företag i lika stor utsträckning som män skulle det innebära att ungefär 2200 fler företag skulle startas i Västra Götaland varje år.

Regeringens program ”Främja kvinnors företagande 2007-2009” har som målsättning att 40 procent av alla nystartade företag ska startas av kvinnor. Totalt satsar regeringen 80 miljoner kronor på programmet under 2008. Ungefär hälften av pengarna fördelas på länen i Sverige, varav 4,35 miljoner går till Västra Götaland. Pengarna skall användas till projekt som erbjuder kvinnor rådgivning, utbildning eller verktyg för att starta eller utveckla företag. Det kan handla om mentorskap, coachning, utveckling av affärsidéer eller andra liknande affärsutvecklingsprojekt.

Ansökan om projektbidrag kommer att kunna göras vid två tillfällen under våren, 25 mars–18 april och 15 maj–1 augusti. Programmet samordnas av Nutek och i Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som förvaltar de sökbara pengarna.

För mer information
www.vgregion.se/kvinnorsforetagande

www.nutek.se/kvinnorsforetagandeKontaktperson: Jane Boyton, jane.boyton@vgregion.se, tel 031-630961,
Marianne Gustafsson, marianne.gustafsson@vgregion.se, tel 0501-62161, Marie Sjövall, marie.sjovall@vgregion.se, tel 031-630987


Läs meddelandet som PDF