Pressmeddelande
Från Press - Regionutveckling
2009-08-18 09:20


Pressinbjudan idag: Information om Västsvenskt paket för utbyggnad av transportsystemet


Tisdagen den 18:e augusti hålls ett möte med politiker från kommuner, kommunalförbund och berörda regioner om pågående arbete för att kunna realisera en utbyggnad av några större och för Västsveriges utveckling centrala infrastrukturprojekt.

Företrädare för Vägverket och Banverket medverkar.

Representanter för media är välkomna till ett informationsmöte om dessa frågor kl 17:00. Plats; Göteborg, Ullevi konferens, Paradentrén.

Klicka här för att läsa mer om Västra Götalandsregionens arbete med infrastrukturplanering.

Välkomna!Kontaktperson: Kent Johansson, ordförande i Beredningsgruppen för Regionutveckling, Västra Götaland, tel 070- 537 03 40
Rolf Thor, chef kommunikation och IT, Västra Götalandsregionen, tel 070-320 63 58


Läs meddelandet som PDF