Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2012-05-18 16:32


Pressinbjudan

Pressträff med EU-kommissionären Damanaki under European Maritime Day


Under European Maritime Day i Göteborg 21-22 maj diskuteras på regional, nationell och europeisk nivå vikten av haven och de utmaningar som finns - till exempel miljömässiga - för maritima regioner och de näringar som är kopplade till havet som sjöfart, fiske, turism med mera.

I anslutning till European Maritime Day och efter signeringen av ILO-konventionen 188  (som handlar om arbete i fiskenäringen och syftar till att tillförsäkra fiskare anständiga arbetsvillkor till havs) håller EU-kommissionären för havsfrågor och fiske Maria Damanaki, en pressträff och svarar på frågor: 

Dag: Måndag 21 maj
Tid: Klockan 11.30
Plats: Teatern på Hotell 11, Maskingatan 11.


 

Fakta: European Maritime Day är en årlig återkommande konferens runt havsfrågor, som samlar mellan 1000 och 2000 personer med vitt skilda perspektiv på havet. Den 21-22 maj, hålls European Maritime Day i Göteborg. Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, tillsammans med svenska regeringen, står för värdskapet och bakom arrangemanget står EU-kommissionen. Det är första gången konferensen hålls i Skandinavien och Nordsjöområdet. Temat för årets havskonferens är Blue growth.Kontaktperson: Anders Johansson, 0706-01 16 63, e-post: anders.johansson@goteborg.com


Läs meddelandet som PDF