Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2013-12-20 16:20


Socialt Entreprenörskap

Kamelcenter och ”pop-up restauranger” nya sociala projekt som får finansiering från Västra Götalandsregionen


En kamelpark i Angered och ”pop-up restauranger” med mat från hela världen, det är några av de projekt som ska dra igång efter ett ha fått medfinansiering från Västra Götalandsregionen.

Genom programmet Socialt Entreprenörskap kan man genom Västra Götalandsregionen söka finansiering till innovativa projekt inom den sociala ekonomin, dvs stöden riktar sig till bland annat till ideella föreningar som driver någon form av social verksamhet. Nu har den senaste ansökningsperioden avslutats och 19 projekt har valts ut.
- Det här är en viktig satsning för Västra Götalandsregionen för att stärka den ideella sektorn och all innovation som finns där, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i Sociala ekonomins råd i Västra Götaland och ersättare i regionutvecklingsnämnden.

Totalt kom det in 76 projektansökningar. Av de 19 projekten som beviljades stöd är 13 mindre förstudier, vilka får upp till 50.000 kr var. De övriga sex projekten är större utvecklingsprojekt som får upp till 200.000 kr var.

- Det känns som vi hade många ansökningar jämfört med tidigare ansökningsperioder. Det finns ett stort intresse och en stor utvecklingspotential inom den sociala ekonomin, och det händer mycket inom föreningslivet, fortsätter Ulrika Frick

Exempel på några av de större projekt som beviljats stöd är följande:

Kamelcenter i Angered: Projektet har syftet att ta tillvara på lokal kunskap och utveckla en attraktivitet och stolthet i en stadsdel genom en kamelpark som ska ha olika aktiviteter, försäljning av kamelprodukter, med mera.

Global kitchen: Kommer att arbeta med att utveckla ett koncept med ”pop-up restauranger” i olika lokaler och med olika nationaliteter på köket, till exempel en dag somaliskt, en dag persiskt, etc. Meningen är att personer med utomnordiskt ursprung som står långt ifrån arbetsmarknaden, får möjlighet att arbeta och sprida sin kunskap om sitt lands matkultur. I projektet ingår även att undersöka möjligheten med bussturer där man åker till olika religiösa lokaler (kyrka, moské etc) och får smakprover på mat från respektive land.

Hunddagiscenter i Karlsborg: Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet till arbete och arbetsträning, vilket ger gemenskap och utveckling och på sikt arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Björlanda Prästgård för stadsnära odling och grön rehabilitering: Projekt drivs av Göteborgs räddningsmission. Syftet är att möjliggöra anställning och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Gården kommer även bland annat att rikta in sig på grön rehabilitering och att hyra ut odlingslotter till stadsbor.

Sista ansökningsdag för nästa ansökningsperiod inom programmet Socialt Entreprenörskap är den 30 mars 2014.

Läs mer

www.vgregion.se/socialtentreprenorskap

Kontakt:

Ulrika Frick (MP)
Ordförande, Sociala ekonomins råd i Västra Götaland och ledamot i regionutvecklingsnämnden.

Telefon arbete: 010-441 00 86
Telefon mobil: 070-270 40 93
E-post: ulrika.frick@vgregion.se

 

 Kontaktperson: Ulrika Frick


Läs meddelandet som PDF