Pressmeddelande
Från Press - Regionutveckling
2007-10-19 14:48


Västra Götalandsregionen mötte Europas kustregioner


Europas framtida havspolitik var en av de viktigaste frågorna när Europas kustregioner inom samarbetsorganet CPMR (konferensen för perifera och maritima regioner) hade sin årliga generalförsamling i Florens den 17-19 oktober.

Västra Götalandsregionen är sedan länge en aktiv medlem i CPMR, framför allt i samarbetet kring Nordsjön, och har bland annat framgångsrikt drivit frågan om ett närmare samarbete mellan Nordsjöns och Östersjöns regioner.

Regionrådet Annelie Stark (s), sitter som enda svenska ordinarie ledamot i CPMR:s styrelse och i styrelsen för CPMR:s Nordsjökommission, kommenterar:
-CPMR är ett viktigt samarbetsorgan i Europa. Inte minst havspolitiken ses som en stor framgång för CPMR, som länge har arbetat för att få upp frågorna på EU:s dagordning. Det har lett till att EU nu har tagit viktiga steg mot större helhetstänkande i form av en havspolitik som tar hänsyn till både miljö, transporter, fiske, turism och andra näringar som är beroende av havet.

Andra frågor som debatterades vid årets generalförsamling var klimat och energi, EU:s framtida budget inför den översyn som skall göras under de närmaste två åren och framtiden för sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s regionalpolitik.

CPMR samlar 160 europeiska kustregioner från Ishavet till Svarta havet, varav tio av regionerna är svenska. Organisationen bildades för att bevaka kustregionernas och ytterområdenas intressen i det europeiska beslutsfattandet. År 2009 kommer Västra Götalandsregionen att vara värd för CPMR:s generalförsamling, som då äger rum i Göteborg.Kontaktperson: Annelie Stark (s), regionråd 0705-313200, Magnus Engelbrektsson, chef för internationella enheten, 0708-756590, Cecilia Lagerdahl, CPMR-ansvarig tjänsteman, 0702-026354


Läs meddelandet som PDF