Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2014-12-18 15:36


Regionutvecklingsnämnden 18 december 2014

9,4 miljoner till internationellt utbyte stärker Västra Götalands forskning


Under torsdagen tog regionutvecklingsnämnden beslut om totalt 54,7 miljoner kronor till olika projekt och utvecklingssatsningar i Västra Götaland. En av satsningarna går ut på att främja forskarutbyten och etablera långsiktiga samarbeten mellan forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland och ledande forskarmiljöer utomlands.

Dagens beslut inom satsningen MoRE innebär att sex seniora forskare under ett år ska få möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter. Det handlar både om forskare från Västra Götaland som reser utomlands, och gästforskare som kommer hit och spenderar ett år.

Teknik som kan bidra till att utveckla framtidens proteser

De sex forskarna har valts ut i hård konkurrens bland totalt 17 ansökningar och arbetar med allt från att utveckla framtidens cellulosabaserade biobränslen till att hitta metoder för att undvika kemikalier och antibiotika inom fisk- och skaldjursodling. Rochelle Ackerley är en av forskarna som med hjälp av Västra Götalandsregionens stöd ska få chans att vidareutveckla sin forskning. Rochelle är verksam vid institutionen för fysiologi vid Göteborgs universitet och ska tillbringa ett år i södra Frankrike vid Aix-Marseille universitetet. Hon använder en unik teknik för att spela in beröring från huden. Kunskap som bland annat kan användas inom rehabiliterande medicin, till exempel vid framtagandet av framtidens proteser.

– Det här stödet gör det möjligt att dra nytta av två olika laboratoriers specifika tekniker. Samarbetet kommer att generera information om människans sensoriska och motoriska koordination som saknar motstycke i forskningsvärlden i dag.

– Detta är en fantastisk möjlighet att skapa och/eller fördjupa strategiska samarbeten över hela världen och positionera forskningen vid Göteborgs universitet, säger Staffan Edén, vicerektor på Göteborgs universitet.

En av de viktigaste framtidsfrågorna

MoRE är ett konkret verktyg för att realisera målsättningarna i den nyligen antagna strategin Västra Götaland 2020, som bland annat pekar ut vikten av att attrahera forskare och öka utbytet med omvärlden.

– Stark forskning är en av de långsiktigt viktigaste frågorna för Västra Götalands utveckling. En hög nivå på forskningen stärker Västra Götalands forsknings- och innovationsmiljöer och bidrar också till att stärka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft, kommenterar regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman.

Satsningens andra utlysning är öppen nu

Satsningen på ett regionalt utbytesprogram för forskare lanserades i februari och är det första i sitt slag i Sverige. Programmet ska skicka och ta emot totalt 18 forskare under fyra år. Den första utlysningen stängde 1 september 2014. Därefter har ansökningarna utvärderats av externa experter och blivit rankade av ett programråd. Programmets andra utlysning öppnade 18 december och kommer att stänga 15 mars. En tredje utlysning kommer att genomföras under sommaren 2015. Den totala finansieringen uppgår till nära 9,4 miljoner, varav regionutvecklingsnämnden står för nära 4 miljoner. EU:s sjunde ramprogram för forskning och även av Göteborgs universitet och Chalmers medfinansierar.

Läs mer

Läs mer om satsningen och forskarna på www.vgregion.se/more (under ”More fellows”).

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run 

Följ oss

Facebook: Facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Twitter: Twitter.com/UtvecklingVGKontaktperson: Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden,
070-367 95 80Läs meddelandet som PDF