Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2015-04-17 08:00


Swedish Maritime Day 20 april:

Den maritima näringen är mer än bara sjöfart – skapar arbetstillfällen och samhällsnytta


Den 20 april är det dags för Swedish Maritime Day, den största nationella mötesplatsen som lyfter fram svensk maritim näring – dess bredd, kompetens, samhällsnytta och utvecklingsmöjligheter. Dagen innehåller även en stor utställning och projekt som kännetecknas av innovation och hållbarhet visas upp. I år är det rekordmånga utställare, dessutom delas ett alldeles nytt innovationspris ut.

- Vi vill utveckla det svenska maritima företagandet samtidigt som vi vill lyfta och hjälpa till att ”lösa” viktiga samhälls- och miljöfrågor. Inte minst vill uppmärksamma våra beslutsfattare på att den maritima näringen är så mycket mer än bara sjöfart, säger Anders Carlberg, maritim expert vid Västra Götalandsregionen, som också är den största finansiären av Swedish Maritime Day.

- Detta är ett sätt att lyfta den maritima näringens och det nationella maritima klustrets möjligheter att både leverera konkurrenskraft med jobb och tillväxt och samtidigt skapa viktig samhällsnytta. Vi jobbar för att den maritima näringen ska betraktas som en svensk basnäring bland flera andra och visa på näringens stora utvecklingsmöjligheter, säger Anna Hammargren, vd för Sjöfartsforum och huvudarrangör för Swedish Maritime Day

Infrastrukturminister Anna Johansson inleder dagen med att tala om Sveriges maritima strategi och näringsutveckling. Övriga talare är Karin Svensson Smith, ordförande trafikutskottet (MP), Lars Hjälmered, vice ordförande näringsutskottet (M) och Birgitta Losman, regionråd, Västra Götalandsregionen (MP).

Förmiddagspasset följs sedan av en paneldebatt, där bland andra Mikael Laurin, vd Laurin Maritime AB, vice ordförande Sveriges Redareförening, Åsa Ranung, chef för Vattenmiljöenheten på Världsnaturfonden (WWF) och Roger Berg, chef för forskning och utveckling inom Saab Kockums AB medverkar. Samtalets utgångspunkt är utvecklingsmöjligheterna för den maritima sektorn: Hur kan en nationell maritim strategi stärka maritim utveckling och ge långsiktiga förutsättningarna för en hållbar blå tillväxt? Vilka möjligheter innebär det för Sverige?

Förmiddagen avslutas med en presentation av OECD-studien ”The Future of the Ocean Economy” som är ett försök att visa på hur maritima näringar kan bidra till hållbar utveckling på ett globalt plan.

Eftermiddagen innehåller fyra parallella sessioner med fokus på sjöfart, offshore, turism och ”smart sjömat”. Ett urval ur programmet: Vad kostar det att vara ”först på banan” när det gäller att investera i en miljövänligare sjöfart? Kommer den nya fiskeripolitiken att göra fisket mer hållbart? Framtidsmöjligheter inom marin bioteknik? Kan svenskodlad miljömärkt tigerräka bli ekonomsikt lönsam? Hur bevarar vi en skärgård för alla? Hur står sig Sverige i konkurrensen som marint matland?

Tid: Måndag 20 april,  kl. 8-17 (registrering från kl 8, programstart kl 10) 
Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Program: Swedish Maritime Day

 
Kontaktperson: Anders Carlberg, maritim expert Västra Götalandsregionen, 0708-82 15 41
Anna Hammargren, vd Sjöfartsforum, 0709-77 02 46


Läs meddelandet som PDF