Pressmeddelande
Från Regionutvecklingssekretariatet
2011-04-27 08:00


Innovationer i hälso- och sjukvården lockar näringsministern till Göteborg


Västra Götalandsregionen har nyligen lanserat sin satsning på innovationer i vården genom skapandet av en Innovationssluss, med stöd av Vinnova. Här tar man vara på vårdpersonalens idéer och ser till att de utvecklas och gör nytta för patienten.
Som ett led i regeringens strategi med en nationell innovationsstrategi besöker Maud Olofsson Göteborg onsdagen 27 april för att ta del av hur Västra Götalandsregionen arbetar med innovationer i hälso- och sjukvården.

- Många bär på uppfattningen att en innovation för hälso- och sjukvården måste handla om något avancerat som läkemedel och forskning. Vi vill uppmuntra till förbättringslösningar som kan vara av alla möjliga slag, säger, Marika Hellqvist Greberg, projektledare för Innovationsslussen.

Mötesplatsen för dagen är Gothia Forum, som är en enhet inom Västra Götalandsregionen för klinisk forskning. Tillsammans med Innovationsslussen arbetar Gothia Forum med att öka samverkan med näringslivet.
 – Vi erbjuder en kontaktväg in i sjukvården för företag som vill utveckla och testa produkter och tjänster för vården, säger Kaj Stenlöf, Verksamhetschef på Gothia Forum.

På Gothia Forum blir näringsminister Maud Olofsson inbjuden till den kliniska vardagen och personer som själva varit med om resan från idé till innovation. Undersköterskan Birgitta Olsson är en entreprenör som berättar om sin innovationsresa. Hennes idé har blivit en framgångsrik produkt – Spoldosan, en duschhandtagshållare och ett hjälpmedel för att motverka förekomsten av legionellabakterier i vattnet. Hon berättar också om sin nya roll i slussen där hon arbetar som så kallad idétransportör som fångar upp idéer i vården och uppmuntrar fler att utveckla sin idé vidare.

Småföretaget Medfield Diagnostics finns också på plats. Företaget är en avknoppning från Chalmers som tagit fram en ”strokehjälm” som snabbt kan avgöra om en patient drabbats av en propp eller en blödning. Patrik Dahlqvist, som är VD för företaget kommer att berätta om hur det är att som medicintekniskt företag hitta in i vården och få möjlighet att testa sin produkt i vårdmiljö. Närmast väntar nya utmaningar med behov av att genomföra större kliniska prövningar och innovationsupphandling.

Västra Götalandsregionens Innovationssluss och Gothia Forum skapar goda förutsättningar för idégivare och entreprenörer som Birgitta och Patrik att gå från idé till produkt.  Tillsammans med övriga aktörer kopplade till innovationssystemet erbjuder slussen en helhetslösning för att fånga upp och utveckla innovationer. 
– Vi tar vara på vårdpersonalens idéer så att de kommer verksamheten och patienten till nytta, samtidigt stöttar vi tillväxt i Västra Götaland genom att innovationer utvecklas i nya och befintliga företag, säger Marika. Kontaktperson: Kaj Stenlöf, verksamhetschef Gothia Forum, Västra Götalandsregionen, 031- 342 70 96
Marika Hellqvist Greberg, projektledare Innovationsslussen, Västra Götalandsregionen, 0705- 73 09 76.


Läs meddelandet som PDF