Pressmeddelande
Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2009-08-27 14:00


Ett hjärt- och hjärnsäkert Västra Götaland - H.K.H.Kronprinsessan Victoria besöker ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Måndagen den 31 augusti går startskottet för en satsning inom ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att förbättra vården av patienter med misstänkt stroke eller hjärtsjukdom. För dessa patienter är tiden från insjuknande till behandling avgörande för fortsatt livskvalitet och i vissa fall för chansen till överlevnad.

På senare år har så kallade ”Fast-Track-kedjor” utarbetats inom ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär att alltfler patientgrupper körs direkt från ambulans till behandlande enhet som operation, strokeenhet, och röntgen. Detta nytänk i logistiken innebär en stor förbättring för patienten, som slipper onödigt lidande. 

Det är också viktigt att allmänheten kan identifiera symtom på stroke/hjärtsjukdom, veta när ambulans ska larmas och att kunna påbörja HLR (hjärt lungräddning) för att flera som drabbas ska kunna räddas.

Inbjudna gäster, se nedan, kommer under förmiddagen att diskutera strategier för Ett hjärt- och hjärnsäkert Västra Götaland. Information kommer att ges av specialistläkare och ledare från Ambulans och Prehospital Akutsjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Samtliga inbjudna kommer också att utbildas i hjärt-lung-räddning.

Hedersgäst är H.K.H. Kronprinssessan Victoria som även kommer att delta i hjärt-lungräddningsutbildningen och åka läkarambulans. 

Pressen inbjuds till ett fototillfälle med Kronprinsessan Victoria samt övriga inbjudna kl. 10.15-10.35 utanför Tidbloms restaurang, Olskroksgatan 23.

Pressen är också välkommen kl. 11.15 –11.30, efter Kronprinsessan Victorias avfärd, för en kort information inne på restaurangen om strategier för Ett hjärt- och hjärnsäkert Västra Götaland.

Följande gäster deltar:
Kerstin Brunnström, Lars Ekström, ledningen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hans Aronsson, regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen 
Anneli Hulthén, Göran Johansson, Göteborgs kommun
Peter Hjörne, GöteborgsPosten
Lennart Mankert, Svenska Mässan
Jörgen Wallroth, Göteborgs hamn
Anders Larsson, Nordstans Samfällighetsförening
Marie-Louise Gefvert, Primärvården
Bo Edsberger, Göteborgsvarvet
Solweig Wahlqvist, Göteborgs gymnasieskolor
Viveca Lärn, författare

 Kontaktperson: Mats Kihlgren, verksamhetschef, tel. 0736-889394, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård
Ingela Wennman, verksamhetsutvecklare, tel. 0704-944797, Ambulans och Prehospital Akutsjukvård


Läs meddelandet som PDF