Pressmeddelande
Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin
2011-06-02 08:00


Inbjudan till presskonferens om världsunik metod

Många fler lungor kan användas för transplantation


Fyra personer har fått nya lungor, tack vare en specialgjord maskin som Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först i världen med att använda.

Göran Dellgren, överläkare inom thoraxkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och docent vid Sahlgrenska akademin, presenterar denna innovation som kommer att betyda mycket för framtida möjligheter inom lungtransplantation. 

En av de första patienter i världen med transplanterade lungor, som behandlats med denna metod, kommer att delta i presskonferensen.

Efter presentationen kommer det att finnas tid för egna intervjuer.

Tid: 7 juni 2011 kl. 11-13
Plats: Konferensrum Lövet, 1 trappa upp i Vårdbyggnaden, Bruna stråket 5 (bakom huvudkomplexet), Sahlgrenska sjukhuset

 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av norra Europas största sjukhus och Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Närmare 300 forskningsprojekt sker i samverkan mellan akademin och universitetssjukhuset. Exempel på starka forskningsområden är fetma med kardiovaskulär forskning och diabetes, biomaterial, farmakologi, neurovetenskap, pediatrik, epidemiologi, reumatologi och mikrobiologi.

 

 

 

 

 Kontaktperson: Marielle Korend Larsson, kommunikationschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 072-735 64 84
Lena Mattsson, informatör vid Sahlgrenska akademin, tel. 031-786 38 69


Läs meddelandet som PDF