Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2009-08-26 17:00


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 26 augusti 2009

PCI dygnet runt på Skaraborgs Sjukhus


Från och med början av år 2010 kan Skaraborgs sjukhus erbjuda primär PCI dygnet runt alla veckans dagar. Antalet beräknas då öka med cirka 100 stycken. De patienter som kommer att få primär PCI består dels av de patienter som i dag skickas till SU eller NU-sjukvården, dels av de patienter som i dag får trombolys. Sammantaget beräknas antalet PCI öka från dagens 420 till närmare 500 stycken.

Beslutet som togs vid dagens sammanträde bygger på ägaruppdrag för hjärtsjukvård etapp 2 som togs av regionstyrelsen i början av 2009. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnderna för östra och västra Skaraborg har gemensamt övervägt behovet av PCI och kommit överens om lösning och finansiering. Idag erbjuder SkaS primär PCI under kontorstid och vardagar samt hela dygnet på onsdagar.

Nödvändiga kostnadsminskningar måste uppnås

Styrelsen fick information om ekonomiska läget till och med juli. De åtgärder som har satts in hittills för att minska kostnaderna har inte gett önskad effekt och därför sätts nu extra åtgärder in som också kan komma att vägas in i årets överenskommelse.
- Vi hade behövt se effekterna av åtgärderna redan i våras, konstaterar Lars Christer Jonson, ordförande för styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Styrelsen betonar med skärpa vikten av att alla med ekonomiskt ansvar inom sjukhusets organisation verkligen genomför beslutade åtgärder och åstadkommer nödvändiga kostnadsminskningar.

Sjukhuset i Mariestad värd vid dagens möte

Styrelsemötet hölls vid sjukhuset i Mariestad och inleddes med en information från Barn- och ungdomscenter.


 Kontaktperson: Styrelsens ordförande Lars Christer Jonson, tel 0708-20 20 35
Sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander, tel 070-518 60 69


Läs meddelandet som PDF