Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-01-26 08:53


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 januari


Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder torsdag 29 januari 2015, kl 13.00 i Kvänum.

Vid sammanträdet behandlas följande:

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Godkännande av föredragningslista
- Anmälan av tillkommande ärenden
- Föregående protokoll

Beslutsärenden

1. Årsredovisning 2014, bilaga
Diarienummer SkaS 20-2015

2. Tillägg till detaljbudget 2015, bilaga
Diarienummer SkaS 265-2014

3. Tillägg till vårdöverenskommelse 2015, bilaga
Diarienummer SkaS 233-2014

4. Motion av Nicklas Attefjord (MP) och Göran Larsson (MP) om nollvision
för bältning, bilaga
Diarienummer SkaS 258-2014

5. Anmälnings- och delegationsärenden, bilaga
Diarienummer SkaS 1 -2015

6. Övriga frågor.

Informationsärenden

• Information från presidiet
Föredragande Ulla-Britt Hagström

• Sjukhusdirektörens information
Föredragande Lars Johansson

• Information om lokaler
Föredragande Eva Sundström


Handlingar till sammanträdet 2015-01-29Kontaktperson: Michael Malmborg, kommunikationschef Skaraborgs Sjukhus, 073-708 57 04


Läs meddelandet som PDF