Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2007-10-24 14:30


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 oktober


Vid sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 29 oktober behandlas följande ärenden


1. Val av protokolljusterare
2. Föregående protokoll

Informationsärenden

3. Ordförandens information
4. Sjukhusdirektörens information
5. Övrig information/avrapportering
6. Palliativ vård

Beslutsärenden

7. Överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna Skaraborg om sjukhusvård för år 2008-2010 och specialisttandvård för år 2008-2009

8. Detaljbudget - verksamhetsplan 2008 för Skaraborgs Sjukhus,

9. Sammanträdesdagar 2008

10. Anmälnings- och delegationsärenden

Pressmeddelande skickas ut efter sammanträdet.Kontaktperson: Gunilla Martinsson, 0500-43 11 36


Läs meddelandet som PDF