Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2014-01-23 18:00


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus torsdagen den 30 januari 2014


Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder torsdagen den 30 januari på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Vid sammanträdet behandlas följande ärenden

INLEDNING

1. Mötets öppnande, godkännande av föredragningslista, val av justerare, anmälan av tillkommande ärenden.

2. Protokoll från sammanträdet den 5 december, bilaga.

BESLUTSÄRENDEN

3. Årsredovisning 2013, bilaga SkaS 20-2013.

4. Handlingsplan för säkerhetsarbetet vid SkaS 2014, bilaga SkaS 20-2014.

5. Motionssvar ordnat införande av hjälpmedel, bilaga SkaS 245-2013. Omedelbar justering

INFORMATIONSÄRENDEN

6. Verksamhetsinformation
- mottagningsstruktur
- utbudspunkter
- övrig verksamhetsinformation

7. Planeringsarbete inför sommaren 2014

8. Rapport från presidiet.

9. Sjukhusdirektörens muntliga redovisning.

10. Anmälnings- och delegationsärenden, bilaga

TILLKOMMANDE ÄRENDEN

11. Övriga frågor
- Styrelsemöte 27/3 i Borås.
- Utvecklingsdag 26/2 tillsammans med ledningsgrupp och fackliga organisationer.

Länk till handlingar vid sammanträdet (pdf-fil)

Media hälsas välkomna till presskonferens efter sammanträdet

Tid: torsdagen den 30 januari, kl 16.15.

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde, konferensrum Solrosen, Gula gatan, plan 3.

 Kontaktperson: Kommunikationschef Michael Malmborg, tfn 073-708 57 04


Läs meddelandet som PDF