Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2009-08-20 15:30


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus


Vid sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus onsdagen den 26 augusti 2009 på Sjukhuset i Mariestad, kommer nedanstående ärenden att behandlas:   

  1. Val av protokolljusterare (förslag Annika Larsson)
  2. Protokoll från sammanträdet den 3 juni 2009, dnr 091001/SkaS (bilaga)                                                         
  3. Rapportering/uppföljning juni-juli 2009 (information)
  4. Överenskommelse  - budgetprocess (information)
  5. Ägaruppdrag hjärtsjukvård/PCI, dnr 081267/SkaS (bilaga) + (bilaga)
  6. Sjukhusdirektörens information
  7. Anmälnings- och delegationsärenden, 091001/SkaS (bilaga)


Kontaktperson: Johanna Wiechel, tel: 0705-080539


Läs meddelandet som PDF