Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2007-10-17 15:00


Tillrättaläggande m anl av insändare och artiklar ang ambulansincident i Mariestad


Tisdagen den 16 oktober var en insändare och en artikel publicerad i Mariestadstidningen där en Mariestadsbo beskriver sina upplevelser i kontakten med sjukvårdsrådgivning, SOS-Alarm samt i kontakterna med ambulanspersonalen.

Vi beklagar att patienten upplever att han inte har blivit väl omhändertagen vid kontakterna med de olika instanserna. Vår uppgift är givetvis att hjälpa och detta är ett uppdrag som vi tar på största allvar.

Eftersom artikeln har fått stort genomslag och frågan har tagits upp även av andra media, vill vi gärna tillrättalägga några av de felaktiga faktauppgifter som förekommer. Ambulansorganisationen med bilar och personal ingår i SkaS ansvarsområde, vilket däremot Sjukvårdsrådgivningen och SOS-Alarm inte gör. Vi kommenterar därför endast det som rör ambulansen och dess personal.

Den ambulans som var på plats 6 minuter efter mottaget larm var en fullt utrustad ambulans, vilket innebär att utrustning finns för övervakning, EKG, utrustning för att ta blodtryck m m. Alla ambulanser har exakt samma utrustning. Det var således inte någon ”transportbil” som anges i förekommande texter. Personalen i ambulansen bestod av två erfarna ambulanssjuksköterskor.
 
Vid en ambulansutryckning gäller mycket tydliga regler för omhändertagande av den sjuke. Förutom grundläggande anvisningar för förhållningssätt gentemot patienten gäller lagstadgade regler och anvisningar. Ambulansens uppdrag i normalfallet är att, på SOS-Alarms uppdrag, att behandla och transportera patienten till vårdinrättning. Endast undantagsvis kan denna grundregel frångås och detta skall då alltid ske i samförstånd med patienten och/eller dennes anhöriga.

I de fall patienten inte transporteras till vårdinrättning dokumenteras orsaken noggrant.

De vanligaste orsakerna till att en patient inte tas med i ambulansen är
- Patienten vill inte eller vägrar följa med.
- Patienten finns inte på plats när ambulans kommer.
- Vård kan ges på plats. Dagens ambulanser med avancerad utrustning och specialutbildad personal är numera en kombination av sjuktransport, vård och behandling och många insatser kan göras för att patienten skall få adekvat hjälp i hemmet eller på plats.
- Patienten är i sådant tillstånd att säker transport ej kan garanteras, t ex våldsam.

Många av de bilder vi mött i bl a media på senare tid, visar på olika svårigheter och på vilken mångfacetterad verksamhet vården är. Målsättningen för Skaraborgs Sjukhus är att ge en god och säker vård och vi tar vara på alla erfarenheter för att ständigt utveckla oss och göra vården allt säkrare.Kontaktperson: Chefläkare Anders Hagman, tel 0500-43 10 00


Läs meddelandet som PDF