Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2007-10-15 15:30


Uppdrag att kvalitetssäkra bröstcancerkirurgin i Skaraborg


I media diskuteras just nu bröstcancerkirurgin i Lidköping. Frågan gäller provtagning med s.k. Sentinal node-teknik. Tekniken innebär bl a att operationen påbörjas med provtagning och medan operationen fortsätter, transporteras provet för analys på patologavdelningen på KSS. Resultatet av analysen avgör ingreppets omfattning.

Frågan har aktualiserats av att Hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen har givit ett uppdrag till sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) att redovisa en plan för att kvalitetssäkra bröstcancervården vid SkaS.

SkaS utreder nu hur bröstcanceroperationerna skall planeras. Sjukhuschefen vid Sjukhuset i Lidköping, områdeschefen för kirurgi samt chefläkarna utgör utredningsgruppen. Utredningen skall vara klar 15 november.

Den bedömning som för närvarande görs är att tillvägagångssättet vad gäller transportsättet kan utgöra en kvalitetsbrist men att patientsäkerheten är god.

Under utredningstiden fortsätter operationerna på SiL men i de fall som patienten känner oro, kan de välja att få operationen utförd på KSS.Kontaktperson: Sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander, 0500-43 10 00


Läs meddelandet som PDF