Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2012-12-13 08:00


Skaraborgs Sjukhus och Göteborgs Universitet i nytt utbildningssamarbete:

I startgroparna för utökad läkarutbildning vid Skaraborgs Sjukhus


Nu ökar läkarutbildningen kraftigt vid Skaraborgs Sjukhus efter ett utökat samarbete med Göteborgs Universitet. Det är läkarstudenter som kommer göra en del av sin   grundutbildning under tidigare årskurser vid Skaraborg Sjukhus Skövde.

- Detta är en viktig del i långsiktig kompetensförsörjning för både Skaraborgs Sjukhus och Västra Götalandsregionen och vi är  mycket stolta över att som första sjukhus utanför Sahlgrenska kunna få till detta samarbete med Göteborgs Universitet, säger Birgitta Molin Mellander, sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus.

Ett tjugotal studenter i starten


-Totalt omfattas ett 50-tal studenter från Läkarprogrammet i Göteborg som kommer vara hos oss delar av medicin- och kirurgikurserna, säger Anders Plantin som är verksamhetschef för Studierektorsverksamheten och AT-chef. I snitt handlar det om 20 stundenter per vecka men många fler totalt då dom inte är hos oss hel terminen utan under olika långa placeringar.


Antalet studenter kan dessutom komma att bli fler i takt med att antalet platser på läkarprogrammet utökas. De första studenterna kommer till Skaraborgs Sjukhus till höstterminen 2013.
-Vi är mycket positiva till att ta mer ansvar för läkarstudenternas utbildning. Det har tidigare varit populärt bland studenterna att gå delar av den praktiska delen av medicinkursen hos oss vilket ger oss en bra och positiv bas att ta avstamp från, säger Marga Brisman, projektledare för den regionaliserade läkarutbildningen vid Skaraborgs Sjukhus.

Det är mycket som ska ordnas innan höstens kursstart och just nu pågår en intensiv planering. Det jobbas nu det för högtryck med bland annat rekrytering av lärare, iordningställande av lokaler och boende för studenter.

Finansiering via avtal


När det gäller finansiering av utbildningen lämnar staten ersättning till landstingen för medverkan i grundutbildningen av läkare utifrån det antal helårsstudenter som riksdagen beslutar om. Detta sker genom ett avtal mellan staten och vissa landsting. Budgeten för läkarutbildningen vid Skaraborgs Sjukhus uppgår till ca 15 mnkr.

Bakgrund – nuvarande utbildningar vid Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus har idag en utbildningsverksamhet som omfattar många kategorier inom hälso- och sjukvården. Introduktionsverksamhet bedrivs genom att erbjuda ungdomar sommarpraktik och genom läkarskolan för medicine kandidater. Skaraborgs Sjukhus deltar i det vård- och omsorgscollege som finns i Skaraborg samt samarbetar med Högskolan i Skövde och yrkeshögskoleutbildningarna. Sedan flera år gör en mindre grupp medicine kandidater från Göteborgs Universitet en del av sin kliniska tjänstgöring för internmedicin på Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping.

 

*Varje år gör ett drygt fyrtiotal läkare sin AT-tjänstgöring vid högt rankade SkaS Skövde och SkaS Lidköping.  

 Kontaktperson: projektledare: Marga Brisman 0500- 43 10 59
sjukhusdirektör: Birgitta Molin Mellander: 070-518 60 69


Läs meddelandet som PDF