Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-11-10 15:59


Stefan Löfven träffade syriska läkare på Skaraborgs Sjukhus


Under tisdagen besökte statsminister Stefan Löfven Skaraborgs Sjukhus.
Strax innan klockan 13 anlände statsministern till Skaraborgs Sjukhus Skövde. Anledningen till besöket var att uppdatera sig om Skaraborgs Sjukhus arbete med rekrytering och språkutbildning av läkare från tredje land, läkare som kommit till Sverige som asylsökande.

Statsministern fick träffa tre läkare som i dagsläget finns vid Skaraborgs Sjukhus. Det blev ett intressant samtal kring förutsättningarna att arbeta i Sverige.
Mohammad Al-Hisan, ursprungligen från Syrien, är 38 år och har varit i Sverige i 18 månader. Hans yrke är öron-, näs- och halsspecialist. Innan han kom till Sverige arbetade han som läkare i elva år. Han har genom gått SFI-kurs och språkkurs för läkare.

Värdefulla specialister

Douha Kabani är född 1973 och kommer från Syrien. Hon har varit i Sverige i nio månader och finns på Skaraborgs Sjukhus i egenskap av ögonspecialist. Hon har 14 år som läkare i sitt hemland. Hon har genomgått språkkurs för läkare.
Maher Abbas är från Syrien och kom till Sverige för tre år sedan och har arbetat vid Skaraborgs Sjukhus under 18 månader. Han är specialist inom barnsjukvård och har jobbat som läkare i 12 år. Han har gått SFI och svenska som andraspråk 3.

Många vinnare

–Skaraborgs Sjukhus sätt att arbeta målmedvetet med rekrytering av nyanlända är något som gagnar såväl arbetsgivare, samhället och den enskilda människan. Det är ett föredömligt exempel på hur man kan arbeta strategiskt med att ta vara på en oerhörda kompetens som finns bland våra nyanlända och asylsökande, säger Stefan Löfven.
Inom Västra Götalandsregionen (VGR) drivs det så kallade PLUS-programmet som riktar sig till utländska läkare med arbete i VGR. Syfte är att ge goda kunskaper om det svenska sjukvårdssystemet för de som inte har svenska som första språk.

Språknivån avgör

Utbildningstid 6-12 månader beroende på språknivå. Upplägget är sådant att man studerar en dag per vecka och arbetar fyra dagar med kliniskt arbete.
Totalt har 150 personer gått programmet och just nu går 15 läkare PLUS-programmet. Tio läkare från Skaraborgs Sjukhus har gått utbildningen under de två senaste åren. Just nu är tre läkare under utbildning.
Dessutom har VGR i egen regi tagit fram en särskild språkutbildning förlagd till folkhögskola, där ett tjugotal läkare får sin språkutbildning och fyra av dessa personer är läkare knutna till Skaraborgs Sjukhus. Det startas ytterligare en sådan kurs i januari 2016.

Utbildning även för medflyttare

Kopplat till denna utbildning erbjuder VGR även språkutbildning för medflyttare.
En kompletteringskurs startas i februari på totalt tillfällen där slutnivå är B2. Detta är för att underlätta att komma på provtjänst/praktikplats och i april 2016 startar en kortkurs för de som nått B2-nivå och behöver stärkas för att nå C1.
Sedan september driver Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skaraborgs Sjukhus ett samverkansprojekt som innebär att snabbt identifiera, i första läget, läkare, men egentligen alla personer med vårdrelaterad utbildning med syfte att få en ingång till vår arbetsplats via praktik.

FOTNOT: PLUS står för Program för Lärande och Utveckling i Sjukvård för utlandsutbildade.

 

Högupplöst bild för fri publicering

Bildtext: Foto: Michael Malmborg

Statsminister Stefan Löfven kom till Skaraborgs Sjukhus Skövde. Där träffade han (från vänster i bild) specialistläkaren Mohammad Al-Hisan, verksamhetschef Martin Takac, specialistläkare Douha Kabani, specialistläkare Maher Abbas, sjukhusdirektör Lars Johansson och Johan Ask, vice styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus.  Kontaktperson: Lars Johansson, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-082 44 34


Läs meddelandet som PDF