Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2012-12-05 15:30


Styrelsemöte Skaraborgs Sjukhus:

Ökad tillgänglighet och allt bättre ekonomi


När Skaraborgs Sjukhus summerar årets första tio månader blir det ekonomiska resultatet -1,1 mnkr. Det är en förbättring med 5,7 mnkr jämfört med resultatet till och med september. För samma period 2011 var resultatet -26,8 mnkr.

-Vi har ett krav från Regionstyrelsen att leverera ett nollresultat för 2012 och vårt arbete hittills gör att jag känner tillförsikt inför att vi ska lyckas med det, säger styrelseordförande Susanne Larsson. Vi är nu mitt uppe i det omorganisationsarbete som ska bidra till större samordning och skapa en ekonomi i balans för långsiktig hållbarhet – med patienten i fokus.

Höstens utveckling visar att allt fler patienter får vård inom vårdgarantin, 94% av patienterna får nu sitt första besök inom 90 dagar och motsvarande siffra för operation är 95%.

-Det är glädjande att vi lyckas ta emot alltfler patienter inom vårdgarantin. Samtidigt får vi allt fler sökande till oss. Personalen gör ett jättebra arbete, säger sjukhusdirektör Birgitta Molin Mellander.

Hittills har kostnaderna minskat med 45,3 mnkr och på helåret beräknas kostnaderna minska med 59 mnkr. Arbetet med att minska kostnaderna för Skaraborgs Sjukhus fortsätter under 2013. Såväl personalkostnader som övriga kostnader har minskat under perioden och antalet årsarbetare har minskat med 145 i jämförelse med oktober 2011.

Styrelsen beslutade även om den rättpsykiatriska överenskommelsen för 2013 och 2014, lämnade svar på remiss gällande Västra Götalandsregionens arbete med FN:s barnkonvention och beslutade om  överenskommelse med Regionservice som bland annat sköter måltider och städning inom Skaraborgs Sjukhus.

Nästa styrelsemöte är 31 januari 2013.Kontaktperson: ordförande för Skaraborgs Sjukhus: Susanne Larsson, tfn: 070-696 95 61
vice ordförande för Skaraborgs Sjukhus: Mikael Wendt, tfn: 070-570 21 25 sjukhusdirektör: Birgitta Molin Mellander, tfn 070-518 60 69


Läs meddelandet som PDF