Om cookies

Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Bestämmelser om användning av cookies finns i 6 kapitlet 18 § (2003:389). Post- och telestyrelsen PTS är den tillsynsmyndighet som har ansvaret för efterlevnaden av lagens bestämmelser.  

Enligt lagen ska webbplatser som innehåller cookies informera besökarna om vad dessa används till och hur användaren undviker dem om han eller hon vill.
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. På Västra Götalandsregionens webbplats används två typer av cookies - textfiler och sessionscookies.

Cookies som textfil används i "Kalendern", "Platsjournalen" och för formulär på Västra götalandsregionens webbplats. I kalendern används cookies för att den som registrerat en händelse ska kunna gå tillbaka till sin händelse för att göra ändringar. I Platsjournalen används coockies till att underlätta för snabbare återsök, när du på nytt vill besöka platsjournalen. I formulär av olika slag används cookies för att hålla reda på om man redan besvarat ett formulär eller inte. För både kalendern och platsjournalen sparas cookiefilen under en längre tid i din dator.

Den andra typen av cookies, sessionscookies, används för att hålla reda på behörigheten hos de personer som besöker webbplatser som kräver inloggning eller som arbetar med att lägga in olika uppgifter eller dokument på www.vgregion.se.  Sessionscookies används också i platsjournalen. För de flesta besökare på vår webbplats används inte sessioncookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Ändra inställningar

I din webbläsare kan du ändra inställningarna så att du alltid får upp en fråga om du vill tillåta cookies eller inte när du kommer till en webbplats på Internet. Exakt hur du gör beror på version och plattform:

Internet Explorer: Verktyg > Internet-alternativ > Sekretess > Avancerat.
Netscape: Tools > Preferences > Privacy.
Opera: Ändra under File > Preferences > Privacy.
Mozilla: Tools > Preferences > Privacy.

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats