Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Borås
2013-12-27 13:45


Hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad

Resultat av 12 ungdomsdialoger - 689 gymnasieelever har svarat på nämndens frågor om psykisk hälsa


Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad satsat på att skapa en dialog med bygdens gymnasieelever. Nästan 700 ungdomar från 12 gymnasieskolor i Sjuhärad har svarat på frågor om psykisk hälsa. Nu finns en resultatsammanställning framtagen av hälso- och sjukvårdspolitikernas samtal med ungdomarna.

- Nämnden är väldigt tacksam över att ha fått möjlighet att prata med så många ungdomar, säger Hanne Jensen (S), ordförande.

Under maj och oktober månad besökte representanter från nämnden sammanlagt 12 gymnasieskolor i Sjuhärad. Ungdomsdialogerna har syftat till att lyssna av ungdomarna och samtidigt synliggöra nämndens uppdrag och arbete. De ungdomar som ville fick fylla i frågeformuläret "Hur mår du?" bestående av åtta frågor på temat psykisk hälsa.

Resultatet från första dialogomgången i maj då fem skolor besöktes, redovisades på nämndens junisammanträde. I dag tittade nämnden på resultatet för andra dialogomgången som ägde rum i oktober då man besökte ytterligare sju skolor. En enkätsammanställning som omfattar samtliga 12 ungdomsdialoger har också tagits fram.

Trivs med livet
Resultaten är entydiga; Av de 689 svaren att döma mår gymnasieungdomarna i Sjuhärad mycket bra eller bra och de allra flesta trivs mycket bra eller bra med sitt liv. 368 tjejer och 321 killar har fyllt i frågeformuläret.

Killarna uppger i något högre utsträckning än tjejerna att de mår mycket bra och trivs mycket bra med sina liv. Samtidigt svarar fler killar än tjejer att de aldrig har någon att anförtro sig åt om de behöver prata med någon. Dubbelt så många tjejer (59 procent) än killar (31 procent) har besökt en ungdomsmottagning det senaste året.  

Måbra-faktorer
Balans mellan skola och fritid, goda relationer med familj och vänner, att inte känna stress, mycket sömn, god mat och motion, är några av de livsingridienser som ungdomarna uppger är viktiga för att de ska må bra.

- Resultatet ger oss en nulägesbild och fingervisning om hur våra gymnasieelever mår. Det kan nämnden bl a ta med sig i dialogen med kommunerna, säger Hanne Jensen som också tackar skolornas enagemang och tillmötesgående.

Länk till resultatsammanställning av ungdomsdialog psykisk hälsa 2013Kontaktperson: Hanne Jensen (S), ordförande mobil: 0704-49 81 07
Ingegerd Borg-Saviharju (MP), 1:e vice ordf. mobil: 0702-09 44 87 Christina Brandt (M), 2:e vice ordf. mobil: 0706-59 23 05


Läs meddelandet som PDF