Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2011-10-27 11:00


Det goda livet - hur främjas psykisk hälsa hos barn och ungdomar?


Med siktet inställt på framtiden arrangeras den 2 november idébytardagen "Det goda livet - hur främjas psykisk hälsa hos barn och ungdomar?" i Skara.

Idébytardagen arrangeras för femte året i rad med syftet att engagera till fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete kring unga.

Media är välkommen att delta under hela eller delar av idébytardagen "Det goda livet"

Plats: Skara Stadshotell
Tid: onsdagen den 2 november 8.30-17.00

Dagen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med eller fattar beslut om barn och ungdomar till exempel lärare, assistenter, skolsköterskor, politiker och tjänstemän.

Under dagen kommer goda exempel från Skaraborg presenteras, bland annat självmordsprevention, läxhjälp och arbete mot övervikt och fetma. Forsknings- och kunsultföretaget Kairos Future kommer också ge en framtidsanalys kring ungas värderingar och ambitioner samt vilken attraktionskraft och utmaningar landsbygden har i framtiden.

Vad kostar ohälsan? Och hur stor blir vinsten om man arbetar förebyggande?

Det lönar sig att förebygga ungdomars ohälsa. Flera kommuner i Skaraborg har genomgått en utbildning i värdering av socioekonomiska insatser. Kalkyler av värdet av förebyggande arbete har tagits fram. Några av dessa kalkyler kommer att presenteras under idébytardagen.

Skaraborgs bästa ungdomsledare 2011

På dagen delas utmärkelsen ”Skaraborgs bästa ungdomsledare 2011” ut till en eldsjäl inom någon organisation eller förening i Skaraborg.

 

Läs hela programmet

Läs mer på www.skara.se/detgodalivet

”Det goda livet – hur främjas psykisk hälsa hos barn och ungdomar” är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skara kommun och Västra Götalands Bildningsförbund. Konferencier är Kattis Ahlström.Kontaktperson: Bengt Olsson, driftchef folkhälsa, hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad 0708-34 86 50
Tommy Sandberg, ordförande i strategigruppen för konferensen "Det goda livet", 0705- 22 80 18


Läs meddelandet som PDF