Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2012-05-23 14:00


Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg

Uppföljning från barnhälsovårdsteamet


Det är stor variation inom västra Skaraborg vad gäller screening för depression hos nyförlösta mammor. Målet är att alla mammor ska screenas, men vid vissa barnavårdscentraler görs testet bara på 60 procent av mammorna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg fick i dag information från det centrala baranvårdsteamet i Skaraborg som bland annat följer upp verksamheten vid barnavårdcentralerna, BVC. Uppföljningen visar att det finns skillnader i hur BVC arbetar för att upptäcka depression och nedstämdhet hos nyblivna mammor.

Depression hos mamman kan skada barnets utveckling

Depression hos mamman kan leda till negativa effekter på barnets känslomässiga och kognitiva utveckling. Med hjälp av en enkel självskattningsskala, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), kan man lättare upptäcka mammor med tecken på depression.

- Nedstämdhetsscreening kan vara livsavgörande för barnet, säger Tina Henningsson som är barnhälsovårdsöverläkare i Skaraborg.

Barnhälsovårdsteamet kommer ta kotakt med de BVC som inte når målet att screena alla mammor och återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden. Ytterligare en viktig faktor för det nyfödda barnets hälsa är att det genomförs hembesök av BVC. Så gott som alla nyblivna förstagångsföräldrar erbjuds hembesök, resultatet är något sämre vad gäller hembesök när föräldrarna redan har ett eller flera barn sedan tidigare.

Under 2011 föddes 2 600 barn i Skaraborg. 80 procent av dessa helammades vid en veckas ålder. Under hösten kommer en utbildningsinsats genomföras för BVC-personal kring amning ur ett jämställdhetsperspektiv.

 

Länk till hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborgs hemsida

Länk till föredragningslista och handlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg är en av tolv hälso-och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämndens uppgift är att företräda invånarna i Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Nämndens gör beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning. Beställningarna innehåller en beskrivning av vad som ska göras för att tillgodose befolkningens behov.
Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83
Tina Henningsson, barnhälsovårdsöverläkare 0768-82 05 05, Christina Djäken, verksamhetsutvecklare 0709-31 50 52


Läs meddelandet som PDF