Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2009-08-27 14:40


Klart för FRISPEL – framtidens kultur i framtiden


I våras inrättade Västra Götalandsregionen, först i Sverige, ett nytt stöd för att fånga de nya, oväntade och förhoppningsvis kontroversiella kultur- och konstförslagen. Stödet kallas FRISPEL – kulturella innovationer. Idag utsågs en expertgrupp som ska utse mottagarna av de två miljoner kronor årligen som delas ut. Därmed är det nu öppet för alla som har ett bra och spännande förslag att ansöka om ett FRISPEL.

Jonas Anderson, VD Framtidens kultur, Ana Betancour, professor i arkitektur på Chalmers, Bergljot Jonsdottir, VD Kulturkontakt Nord, Thomas Lyrevik, ekonom och barnboksförfattare, Merima Muharemovic, projektledare, Ibrahim Namro, kulturvetare och Tomas Rydsmo, rektor på Ljungskile folkhögskola som tidigare arbetat med SIDA-projekt utsågs idag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd som expertgrupp för FRSPEL – kulturella innovationer. I gruppen finns kompetens kring kulturens villkor och ekonomi, civilsamhälle, akademisk forskning, folkbildning, ungdomsfrågor, samhällsplanering och internationella frågor. Samtliga medlemmar har stor vana att bedöma ansökningar ur flera olika perspektiv.

– Jag är glad över att vi i tider av ekonomiska svångremmar faktiskt har möjlighet att ytterligare lyfta regionens kulturpolitiska ambitioner. Och att vi gör det på ett oprövat och okonventionellt sätt, säger Lars Nordström (FP), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Jag vill också hälsa de kompetenta och professionella experterna i gruppen varmt välkomna till ett svårt men förhoppningsvis både kul och meningsfullt arbete.

I samband med att expertgruppen inrättas öppnar nu Västra Götalandsregionen ansökningarna för Frispel. Ansökningarna kan ske löpande men behandlas tre gånger om året.

FRISPEL KULTURELLA INNOVATIONER ska främst uppmuntra personer, verksamheter, organisationer eller föreningar som aldrig har sökt och/eller fått stöd av nämnden tidigare. Många gånger är det viktigt att kunna stödja projekt i ett tidigt skede och därför ska stödet kunna sökas av projekt som är i sin uppbyggnadsfas. Vid bedömningen av ansökningar prioriteras projekt som sätter kulturen i samband med andra samhällsområden och att alla delar i Västra Götaland får del av stödet. Samarbeten på nationell, nordisk, europeisk och global nivå uppmuntras.

Mer information om inrättandet av FRISPEL – kulturella innovationer finns i ett tidigare pressmeddelande 090309.

Beslutet om expertgruppen fattades på Västra Götalansregionens kulturnämnds sammanträde idag 090827. Övriga ärenden som behandlades finns att läsa i snabbprotokollet (pdf).

 Kontaktperson: Lars Norström (FP), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39,
Conny Brännberg (KD), 1 v. ordförande 070-341 05 65, Johnny Nilsson (S), 2 v. ordförande 070-828 17 25, Kristian Berg, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-297 23 22, Jenny Jernberg, kommunikatör Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF