Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2015-01-14 08:55


PEPaid - nytt enklare hjälpmedel för personer med KOL


Ingrid Loved, sjukgymnast på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan, har i samarbete med Innovationsluss Västra Götaland tagit fram ett nytt hjälpmedel för att förbättra andningsfunktionen för bland annat personer som har kroniska lungsjukdomar som KOL och astma. Hjälpmedlet, som kallas PEPaid, kommer nu vidareutvecklas och nå marknaden genom företaget Consalus.

 

Ingrid Loved

Lungsjukdomar som KOL och astma är två av våra största folksjukdomar. För att hjälpa människor som lider av andningssvårighet finns bland annat hjälpmedel som bygger på tekniken PEP (Positive Expiratory Pressure). Det är en teknik som kan skapa en lugnare och effektivare andning och underlätta borttransport av slem i luftrören. De PEP-hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden idag är dock onödigt krångliga att använda och göra rent.

Enkel, billig, miljövänlig

Ingrid Loved, sjukgymnast NÄL, på har tagit fram en enkel, billig och miljövänlig produkt som är lätt att använda och rengöra både för patienter och sjukvårdspersonal.

- PEPaid är framtagen i ett stycke och den är praktiskt förpackad vilket också är viktigt för användaren som enkelt kan ta den med sig överallt i till exempel handväskan eller fickan, säger Ingrid Loved.

Utvärderad av flera sjukhus

Produkten är framtagen i samarbete med Chalmers designingenjörsprogram, och har utvärderats på några sjukhus i Västra Götalandsregionen. Innovationslussen, som är en verksamhet som ska utveckla och förenkla sättet man tar vara på idéer inom Västra Götalandsregionen, har stöttat Ingrid genom bland annat prototyper, tester och finansiering.

- Det är fantastiskt att man tar tillvara min kompetens som sjukgymnast. Jag har fått ett otroligt stöd både från mina medarbetare och chefer på NÄL men också genom Innovationslussen, säger Ingrid Loved.

Lanseras på marknaden

Produkten PEPaid kommer nu att vidareutvecklas och säljas av företaget Consalus, som arbetar med att realisera idéer från hälso- och sjukvården.

- PEPaid är ett lysande exempel på hur man tar tillvara kompetensen hos sjukvårdspersonalen. I och med att PEPaid är enkel och billig att producera tror vi att den kommer bli ett mer lättillgängligt hjälpmedel för fler personer med andningssvårigheter, säger Payam Khalili, specialistläkare och innovatör på Consalus.

I dagsläget förhandlar Consalus med ett stort läkemedelsföretag för lansering av PEPaid på marknaden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Innovationsslussen

Innovationsslussen är en verksamhet som ska utveckla och förenkla sättet man tar tillvara idéer inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten ska också förstärka länken mellan hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och Västra Götalandsregionens innovationssystem.

Innonvationsslussens hemsidaKontaktperson: Ingrid Loved, NU-sjukvården, mobiltel 0730-47 82 65, Payam Khalili, Consalus mobiltel: 070-3335198 payam.khalili@consalus.se


Läs meddelandet som PDF