Pressmeddelande
Från Primärvårdskansliet FyrBoDal
2008-03-18 14:00


Mycket lättare att nå vårdcentralerna via telefon


Det har blivit mycket lättare att nå vårdcentralerna i Primärvården FyrBoDal via telefon. I februari fick i snitt 94 procent svar samma dag som de ringde och åtta av vårdcentralerna kontaktade alla sina patienter samma dag.

Tillgängligheten är ett viktigt arbetsområde för Primärvården FyrBoDal och vårdcentralerna har arbetat intensivt med målet att alla som ringer ska bli kontaktade samma dag. Ett arbete som nu börjar ge resultat. Under de första månaderna 2008 har det blivit allt lättare att nå vårdcentralerna via telefon. I februari ringdes sammanlagt 48 507 samtal till vårdcentralerna och 45 331 patienter behövde bara ringa en gång för att få kontakt. Det är ett snitt på 94 procent – att jämföra med 89 procent i januari. Snittet för hela 2007 ligger på 87 procent.
Under 2006 började vi installera det databaserade TeleQ-systemet. Det fungerar så att den som ringer till vårdcentralen får en tid samma dag när han eller hon kommer att bli uppring. I takt med att vårdcentralerna utrustats med TeleQ så har telefontillgängligheten förbättrats och det gör också att vi hela tiden följer utvecklingen och kan åtgärda eventuella brister.
Även senaste KUPP-undersökningen (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) visar att patienterna upplever att telefontillgängligheten har blivit bättre. I KUPP-mätningen som genomfördes hösten 2007 ansåg 71 procent av patienterna att ”det var lätt att komma fram på telefon till vårdcentralen”. Vid mätningen året innan var siffran 55 procent.
Även upplevelsen att få en besökstid på vårdcentralen har förbättrats från 73 procent till 80 procent.Kontaktperson: Göran Wennberg, primärvårdsdirektör, tfn 070-606 86 36
Gunilla Josefsson (s), ordf, 070-605 65 38


Läs meddelandet som PDF