Pressmeddelande
Från Primärvården Södra Älvsborg
2011-06-07 06:00


Urinodling har tveksamt värde vid beslut om antibiotikabehandling av patienter på äldreboenden


En forskningsstudie som gjorts av Pär-Daniel Sundvall visar att urinodlingar inte bidrar med relevant information vid undersökning av patienter på äldreboenden som har symtomen trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, sveda vid vattenkastning eller täta urinträngningar.

På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ofta i antibiotikabehandlingar av tveksamt värde som kan ge biverkningar och ökad risk för förekomst av antibiotikaresistenta bakterier. 

Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan bakterier i urinen och nytillkomna eller ökade symtom bland patienter på äldreboenden. Symtomen som studerades var; trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, en beskrivning av att inte vara sig lik, täta urinträngningar, sveda vid vattenkastning och feber. I studien registrerades symtom och urinprov togs från 651 patienter på äldreboenden i Västra Götaland.

När man statistiskt tar hänsyn till förekomst av symtomfria bärare av bakterier i urinen, visar det sig att det överlag inte finns något samband mellan symtom och fynd av bakterier i urinen. Ett möjligt undantag är en beskrivning av att inte vara sig lik de sista en till tre månaderna, med samtidigt fynd av bakterien Escherichia coli i urinen.

Antingen är det så att urinvägsinfektioner inte orsakar de här symtomen hos patienter på äldreboenden, eller så är en urinodling i sig ett alltför ospecifikt test för att vara användbart i dessa situationer.


Pressmeddelandet avser följande artikel: Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes. Sundvall PD, Ulleryd P, Gunnarsson RK. BMC Fam Pract. 2011 May 19;12(1):36. PMID: 21592413. Länk till artikeln i sin helhet. (adress: http://www.biomedcentral.com/1471-2296/12/36)Kontaktperson: Pär-Daniel Sundvall, e-post: par-daniel.sundvall@vgregion.se, 0701-134020


Läs meddelandet som PDF