Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2009-10-29 16:10


Ett västsvenskt handslag

Bred manifestation för klimatet


Vid en högtidlig ceremoni på torsdagen, undertecknades en gemensam viljeyttring för ett brett och fortsatt klimatarbete i Västra Götaland.

– Klimatet är en ödesfråga för framtiden. Med dagens manifestation visar vi att det finns ett stort engagemang för klimatfrågan i Västra Götaland, och att många olika aktörer är beredda att agera mer konkret, säger Roland Andersson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden till torsdagens manifestation – Ett västsvenskt handslag – är den tvååriga processen ”Smart energi”, som drivits av Västra Götalandsregionen tillsammans med en lång rad aktörer från kommuner, näringsliv, organisationer och akademi. Processen har resulterat i en klimatstrategi för Västra Götaland. Strategin antogs formellt av Västra Götalandsregionens fullmäktige den 8 september.

– Det handlar alltså om en strategi för hela det geografiska området Västra Götaland, där alla aktörer har ett ansvar för att förverkliga innehållet. Ju fler som engagerar sig, desto bättre. Vi välkomnar alla initiativ, säger Per Olov Blom, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd och i beredningsgruppen för miljö, som drivit processen.

Oberoende av fossil energi 2030

Huvudmålet med klimatstrategin är att Västra Götaland år 2030 ska vara oberoende av fossil energi. I klimatstrategin har också sex strategiska fokusområden identifierats. Dessa berör boende, transporter och produktion och konsumtion av varor och tjänster.

– Här kan krävas ganska omfattande förändringar. Det gäller att som ledare våga tänka kreativt och annorlunda, och för oss politiker handlar det om att vara modiga i våra beslut, säger Roland Andersson.

Inom samtliga fokusområden tecknas nu konkreta och tydliga överenskommelser, med mätbara mål. Bland annat handlar det om att hitta gemensamma riktlinjer för energiprestanda i byggnader och att öka andelen solenergi.

– Naturligtvis har Västra Götalandsregionen som en stor aktör också ett stort ansvar att vara föregångare. Till exempel har vi infört att vi enbart använder miljöbilar i tjänsten och vi ställer höga miljökrav i våra upphandlingar, men vi kan och måste bli bättre, säger Roland Andersson.

Startpunkt på fortsatt arbete

Vid torsdagens manifestation i konserthuset i Göteborg undertecknades den gemensamma viljeyttringen av 60 personer, som representerade bland annat kommuner, näringsliv och akademi i Västra Götaland. Flera uttryckte stolthet över att finnas bland dem som fick möjlighet att vara med i denna första omgång undertecknande.

– De här personerna har tagit i hand på att var och en bidra konkret till det arbete vi har framför oss för att nå målet. Man kan se dagens manifestation som en slutpunkt på arbetet med Smart energi, men jag vill se det som en startpunkt på ett arbete som behöver drivas brett och kontinuerligt. Manifestationen kan förhoppningsvis fungera som en kickstart och inspiration, säger Per Olov Blom.

Manifestationen utgör också det första arrangemanget med namnet ”Forum Västra Götaland”, en mötesplats för Västra Götalands angelägna utvecklingsfrågor.

Fotnot I: arbetet med Smart energi kan följas på www.vgregion.se/smartenergi
Mer om Forum Västra Götaland och manifestationen den 29 oktober finns på www.vgregion.se/forumvastragotaland

Fotnot 2: Den viljeyttring som undertecknades lyder i sin helhet:
”Klimatet är vår tids stora ödesfråga! Användningen av fossila bränslen måste minska kraftigt. Detta ska ske genom en mer effektiv energianvändning och en övergång till förnybar energi. I ett gemensamt åtagande och med denna manifestation visar vi att vi är med och agerar NU!”

 

För ytterligare information, kontakta

  • Roland Andersson, regionstyrelsens ordförande, telefon 0705-16 70 24
  • Per Olov Blom, miljönämndens ordförande, telefon 0708-94 68 91
  • Peter Holmberg, miljöchef, telefon 0703-75 19 60

 

  

Landshövding Lars Bäckström undertecknar viljeyttringen.
Klicka på bilden för större bild. Fotograf: Anna Rehnberg

Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) och landshövding Lars Bäckström i ett västsvenskt handslag för klimatet.
Klicka på bilden för större bild. Fotograf: Anna Rehnberg Kontaktperson: Kerstin Einarsson, kommunikationsdirektör, 0705-60 71 11


Läs meddelandet som PDF