Pressmeddelande
Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2011-10-24 15:30


Pressinbjudan

AT-Forum med primärvårdsperspektiv


Den 27-28 oktober arrangeras AT-Forum av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. AT-läkarna inom Västra Götalandsregionen deltar i föreläsningar och diskussioner om mötet mellan patient och vårdgivare inom primärvården. Bland annat kommer det att handla om hur man bemöter hypokondri, det motiverande samtalet och ”mångbesökarna”.

-Det är värdefullt att få möjlighet att reflektera kring frågor som inte alltid tas upp i den kliniska vardagen, som etik, ledarskap och organisation. Dessa nya kunskaper och erfarenheter är viktiga att ha med sig sedan i det dagliga arbetet som AT-läkare och i mötet med patienterna, säger Caterina Finizia, docent och AT-chef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Här är programmets innehåll:

Allmänmedicinsk forskning – en fråga om tid, lust och lite pengar
Cecilia Björkelund, specialist och professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, ger inspiration till allmänmedicinsk klinisk forskning och tips om hur man kan forska parallellt med AT och ST inom primärvården.

Om bruket av kognitiv terapi vid hypokondri, generell ångest och långvariga smärtor
Ingvard Wilhelmsen är bland annat specialist i invärtesmedicin, gastroenterologi och psykiatri. Hans föreläsning ska försöka ge en ökad förståelse för patienter som lider av ångest och hypokondri med fokus på patienternas attityder och hur dessa påverkar dem.

Motiverande samtal – MI
Christina Näsholm, psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, hör till de mest erfarna i landet vad gäller att tillämpa och lära ut MI, det vill säga motiverande samtal. Under föreläsningen presenteras strategier för att hjälpa patienter att använda sin egen motivation för att åstadkomma förändring.

Mångbesökarna – patienter som söker mycket och inte verkar bli bra
Håkan Bergh, specialist i allmänmedicin, berättar om sin forskning- varför vissa patienter söker sjukvård oftare än andra. Vilka är mångbesökarna? Hur kan man behandla dem? Föreläsningen tar även upp känslor inför mötet med mångbesökare och frågan vad sjukdom är.

Primärvård – Föreställningar, Farhågor, Förväntningar
Tina Holmberg gör sin specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin. Hon har fått ta del av de förväntningar som AT-läkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har inför att arbeta inom primärvården och kommer att tala om sina egna erfarenheter inom primärvården. Dessutom medverkar även studierektorerna Göran Eriksson och Per Nordenström från primärvården Göteborg respektive Södra Bohuslän.

FAKTA OM AT-FORUM
AT-forum har funnits inom Västra Götalandsregionen sedan 2004. Syftet med AT-Forum är att stärka och utvecka AT-läkaren sin yrkesroll och samtidigt vara en regional mötesplats för AT-läkarna att knyta nya kontakter.Det finansieras centralt av Västra Götalands REGATT medel. REGATT står för regionala medel för AT- och ST-utbildning. Dessa regionala medel tillkom för att säkra AT och ST-utbildningens kvalitet och används för AT-läkarnas kompetensutveckling.

Media är välkomna att delta.
Läs mer om AT-Forum här>>> 

 Kontaktperson: Caterina Finizia, docent och AT-chef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mobil 0707-69 04 64 e-post caterina.finizia@vgregion.se


Läs meddelandet som PDF