Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2011-01-27 12:30


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 2 februari 2011


Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder den 2 februari 2011 på Kärnsjukhuset i Skövde mellan kl 13.00-16.00.

Vid sammanträdet behandlas följande ärenden: 

 1. Val av protokolljusterare.
 2. Fastställande av reglemente och arbetsordning för styrelsen
  SkaS 59-2011, bilaga: Reglemente för sjukhusstyrelsen.
 3. Beslut om instruktion för sjukhusdirektören, SkaS 59-2011, bilaga: Instruktion för sjukhusdirektören.
 4. Årsredovisning 2010, bilaga: Årsredovisning 2010.
 5. Representation i närsjukvårdsgrupper och Kvalitetsforum.
 6. Mötesdatum 2011, bilaga: Förslag till mötesdatum 2011.
 7. Planering inför styrelseseminarium 16-17 mars.
  Förslag på teman:
  - SkaS processer
  - God vård inkl patientsäkerhetslag
  - Produktionsplanering.
 8. Sjukhusdirektörens muntliga information.
 9. Anmälnings- och delegationsärenden, bilaga: Anmälningsärenden.

 

 

 Kontaktperson: Informationschef Johanna Wiechel, tfn 0500-43 10 56


Läs meddelandet som PDF