Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-01-08 13:10


Skaraborgs Sjukhus: Så kan spädbarn skyddas från RS-virus


Under jul- och nyårshelgen har Skaraborgs Sjukhus sett många barn som insjuknat med andningsbesvär, flera små barn har krävt sjukhusvård. Anledningen är den epidemi av RS-virus som nu verkar florera i hela landet.

RSV, Respiratory syncytial virus, är ett virus som ger en luftvägsinfektion. Större barn får en rejäl förkylning med hosta. För spädbarn kan situationen bli allvarlig. Symtomen hos de små barnen är framför allt andningsproblem, trötthet och svårigheter att äta.

Gräns på två meter

Smittsamheten är hög. RSV smittar genom droppsmitta. Spädbarn bör hållas ifrån miljöer där det finns risk att utsättas för smitta, det vill säga inomhusmiljöer där många människor samlas, och allmänna transportmedel. Man brukar ange en tvåmetersgräns för droppsmitta. Viruset överlever dessutom länge på ytor och sprids därför även via händer.

Många med andningsbesvär

Både dag- och nattetid har det varit många barn som sökt sig till barnmottagningen respektive akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus med andningsbesvär. Som alltid måste de svårt sjuka barnen prioriteras vilket innebär långa väntetider eller hänvisning till andra vårdinstanser för de barn som inte har svåra eller livshotande tillstånd. Skaraborgs Sjukhus önskar att barn som är mindre sjuka i första hand söker vård vid sin vårdcentral.
På neonatalavdelningen vid Skaraborgs sjukhus Skövde råder det sedan i måndags besöksförbud även för syskon till de barn som vårdas där just på grund av den höga smittsamhet som detta virus har.Kontaktperson: Stellan Ahlström, enhetschef, Skaraborgs Sjukhus, 0500-432781
Svante Swerkersson, överläkare, Skaraborgs Sjukhus, 0500-432224


Läs meddelandet som PDF