Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-01-01 07:30


Nyårslöfte: Skaraborgs Sjukhus rökfritt från och med 31 maj 2015


Från och med 31 maj 2015 inför ledningen för Skaraborgs Sjukhus rökfritt sjukhusområde vid samtliga sjukhusorter. Därmed följer man Sahlgrenska Universitetssjukhusets exempel, som för ett drygt år sedan blev ett rökfritt sjukhus.

Valet av tillfälle för införandet är ingen slump. 31 maj infaller den internationella tobaksfria dagen och är därmed ett passande datum för att göra Skaraborgs sjukhus rökfritt.
- Vi har dröjt länge med att införa rökfritt sjukhus i skarpt läge, därför känns det bra att vi nu tar detta steg, säger Eva Sundström, stabschef vid Skaraborgs Sjukhus.

Ingen ska utsättas

I Västra Götalandsregionen finns regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök sedan 2008. Där framgår att personal, patienter och besökare har ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande lukt till följd av tobaksrök, till exempel röklukt från kläder och hud. Målen är följande:
• Att samtliga sjukhus och vårdinrättningar inom VGR ska införa tobaksfria områden.
• Att det inte förekommer försäljning av tobaksvaror på sjukhus eller andra vårdinrättningar inom VGR.

Stöd för avvänjning

Erbjudande om stöd för att sluta använda tobak till både patienter och medarbetare ses som en prioriterad fråga inom VGR.
Skaraborgs Sjukhus har sedan 2001 varit ett Rökfritt sjukhus. En revidering av policyn 2011 innebar en viss skärpning och begränsning av områden där rökning är tillåten, men följsamheten till rökförbudet har varit och är dålig, såväl bland personal, patienter och besökare.

Ökar trovärdigheten

För att öka trovärdigheten inför rådgivning och samtal med patienter om levnadsvanor, är det viktigt att hälso- och sjukvården tar tydligt avstånd från till exempel tobaksbruk och rökning och att personalen föregår med gott exempel. Att införa rökfritt sjukhusområde kan ses som ett stort steg i denna riktning.
Under våren 2015 kommer mer information om rökfritt sjukhusområde och om vad Skaraborgs Sjukhus kommer att ha att erbjuda personal och patienter i form av rökavvänjning.Kontaktperson: Eva Sundström, stabschef, Skaraborgs Sjukhus 070-240 17 13


Läs meddelandet som PDF