Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2015-11-13 15:56


Diabetesprojekt fick Skaraborgs Sjukhus utvecklingspris 2015


Diabetesmottagningen tilldelades 2015 års utvecklingspris vid Skaraborgs Sjukhus. Patienter med diabetes som vårdas vid Skaraborgs Sjukhus utgör världstoppen då det gäller att nå målblodsocker.

–Det har varit fantastiskt att få ta del av den fina kvalitet och kompetens som finns inom den här verksamheten. Det gör mig ännu stoltare över att vara styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus, säger Ulla-Britt Hagström.
Två intensiva utvecklingsdagar i Skövde avslutades med en prisceremoni, som innehöll en mängd fina bevis för all den kunskap och engagemang som präglar Skaraborgs Sjukhus.

Satsning som gav resultat

Utvecklingspriset på 30 000 kronor tilldelades HISSEN-projektet. En satsning på de typ 1-diabetiker som hade den sämsta blodsockerkontrollen i Skaraborg har givit tydliga resultat. Genom ett nytt arbetssätt vid diabetesmottagningen har 75 patienter av 150 nått sitt målblodsocker och därigenom minskat risken för komplikationer drastiskt. Detta sparar över sju miljoner kronor i uteblivna sjukvårdskostnader.

Gör vården säkrare

Patientsäkerhetspriset gick till kvinnokliniken, som initierat provtagning och ID-märkning av nyfödda barn. En ny rutin och teknisk lösning, vilket gör vården säkrare. Förutom äran tilldelas kvinnokliniken även 10 000 kronor.
Postertävlingen vanns av medicinkliniken för Webbaserad KOL-skola. Priset är på 10 000 kronor. Andrapristagare – som får 5 000 kronor – blev diabetesmottagningen med HISSEN-projektet.

Instängda kom ut med lösningsförslag

En nyhet bland inslagen i år var SkaS Express, där nio medarbetare stängdes in i ett rum under två dagar för att komma med lösningsförslag på hur Skaraborgs Sjukhus ska behålla sin personal. Gruppen presenterade många bra förslag som sjukhusledningen och personalavdelningen kommer att ha mycket nytta av.
–Det har varit många bra projekt och därför varit svårt att utse pristagare. Det har varit fantastiska och välbesökta utvecklingsdagar med god uppslutning från medarbetarna, säger Nils-Olof Olsson, kvalitetsöverläkare vid Skaraborgs Sjukhus.

Prismotiveringar

Utvecklingspriset, diabetesmottagningen: I ett genuint tvärprofessionellt arbete har man identifierat avgörande rotorsaker till varför patienter inte når sina målvärden i HbA1c. Utifrån ett gediget analysarbete har man sedan designat lösningsförslag som på ett innovativt sätt gjorts konkreta och lätta att förstå för patienterna – HISSEN. Lösningen innebär att man stödjer patienters egenkraft att stärka och förbättra den egna hälsan. Tack vare ett idogt arbete har förbättringarna omsatts i hela systemet vilket resulterat i signifikanta sänkningar av HbA1c värden. Det finns goda förhoppningar om att förbättringen på sikt också kommer att minska antalet komplikationer för patientgruppen.
Patientsäkerhetspriset, kvinnokliniken: Med avvikelseregistrering som underlag och på ett systematiskt sätt har en förbättring genomförts som präglas av nytänkande och möjlighet till spridning. Förbättringsarbetet genomfördes i samarbete med andra aktörer och bidrar till ett effektivare och säkrare arbetssätt. Vinnarna av patientsäkerhetspriset har visat på ett stort engagemang med patientens säkerhet i fokus.

Högupplöst bild på utvecklingspristagarna

 

Bildtext: Foto: Michael Malmborg

Representanter för diabetesmottagningen som fick Skaraborgs Sjukhus utvecklingspris: Håkan Krantz, diabetessjuksköterska, Christina Hellgren och Ann-Marie Svensson.Kontaktperson: Nils-Olof Olsson, kvalitetsöverläkare, Skaraborgs Sjukhus, 0768-34 88 04


Läs meddelandet som PDF