Pressmeddelande
Från SÄS
2012-05-22 08:00


149 000 kronor till forskningsprojekt på SÄS


Överläkaren Lennart Blomqvist får pengar från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för fortsatt forskning kring att minska risken för upprepade missfall och logopeden Anneli Schwarz för att titta närmare på surfplattors möjligheter vid afasi. Imorgon, den 23 maj, tar de emot pengarna vid en ceremoni på Åhaga i Borås.

Lennart Blomqvist, överläkare på kvinnokliniken, får 100 000 kronor för att fortsätta sin forskning för att minska risken för upprepade tidiga missfall.

- Det är ju oerhört värdefullt eftersom det bidrar till att studien kan gå vidare.  Fler utredningar och behandlingar kan göras, vilket leder till att nya missfallspar kommer att bli föräldrar, säger Lennart Blomqvist.

Lennart Blomqvist

Klicka här för högupplöst bild på överläkare Lennart Blomqvist.
Fotograf: Pernilla Lundgren, SÄS.

I sin studie undersöker han om en låg dos av det blodförtunnande läkemedlet acetylsalicylsyra, som används för att förebygga blodproppar hos äldre, eventuellt kan förhindra tidiga missfall hos gravida. Utgångspunkten är att små blodproppar i de s.k spiralartärerna kan vara orsak till upprepade missfall. Dessa blodkärl har en viktig funktion för tillförseln av blod till embryot i början av en graviditet. Paren som ingår i studien har drabbats av flera tidiga missfall och i deras fall har man inte kunnat visa på någon orsak. Sedan starten 2008 har cirka 300 par genomgått utredning inom studien. I ungefär tio procent av fallen hittas en trolig förklarande orsak som då oftast kan åtgärdas. Övriga par ingår i studien. 

- Hittills har cirka 150 barn fötts inom ramen för studien och det finns 40 graviditeter som pågår just nu. Däribland finns det till exempel par som varit med om åtta tidiga missfall som nu väntar barn. Jag får ständigt kort och mejl från par som är oerhört tacksamma för att de fått möjlighet att delta och min anslagstavla är täckt av bilder på små bebisar, säger han.

Studien är den hittills största i sitt slag och Lennart Blomqvist har tagit emot par från Hudiksvall i norr till Malmö i söder. Men det är ännu för tidigt att kunna dra några säkra slutsatser. De nya stiftelsepengarna ska användas till att göra ytterligare 100 utredningar inom det kommande året.

- Målsättningen är att studien ska omfatta sammanlagt 400 missfallspar för att få ett statistiskt säkerställt resultat, som går att lita på fullt ut, säger Lennart Blomqvist.

Anneli Schwarz

Klicka här för högupplöst bild på Anneli Schwarz, logoped och forskningsledare.
Fotograf: Pernilla Lundgren, SÄS.

Anneli Schwarz, logoped och forskningsledare på SÄS, får 49 000 kr från samma stiftelse för att titta närmare på vilka möjligheter och begränsningar surfplattor kan ha för patienter med afasi i akutskedet, vilka har svårt att uttrycka sig och förstå talat språk efter hjärnskada.

- Det är ju fantastiskt roligt att någon tror på idén och det jag vill utveckla, säger Anneli Schwarz.

Studien startar under hösten. Första steget är att belysa personalens upplevelse av att använda surfplattor som stöd vid överföring av information. 

- Idag kan vi göra enkla kommunikationsböcker som tyvärr har stora begränsningar. Det ska bli intressant att se om ökade möjligheter också innebär förändrad informationsöverföring, säger Anneli Schwarz.

Stipendierna delas ut onsdagen den 23 maj i konsert- och mässhallen Åhaga i Borås.

 Kontaktperson: SÄS Pressjour 033-616 24 44


Läs meddelandet som PDF