Pressmeddelande
Från SÄS
2014-01-17 08:30


Annette Nordstedt utsedd till årets studenthandledare 2013


SÄS studenthandledarpris 2013 tilldelas Annette Nordstedt, barnmorska på BB och förlossningsenheten.  Utmärkelsen delas årligen ut till en handledare som på ett aktivt, stödjande och uppmuntrande sätt verkat som handledare för studenter i verksamhetsförlagd utbildning för akademiska vårdutbildningar.

Annette Nordstedt
Annette Nordstedt. Foto: Pernilla Lundgren, SÄS.
Högupplöst bild.

– Det är jätteroligt och en stor ära att få det här priset, säger en överraskad Anette Nordstedt om utmärkelsen. Inte i min vildaste fantasi hade jag trott detta. Bara att bli nominerad var väldigt roligt och kom helt oväntat. 

Annette Nordstedt har arbetat på SÄS sedan hon var nyutbildad barnmorska 1988 och delar numera sin arbetstid lika mellan förlossningen och BB. Hon nominerades till priset med följande motivering:

”Annette Nordstedt älskar sitt arbete och denna kärlek kommer också till uttryck i handledarrollen. Med entusiasm, energi och glöd handleder hon studenter oavsett tid på dygnet. Otaliga gånger har hon mitt i natten setts tragglandes tekniska metoder då det inte varit fullt upp med reella patienter. Liksom Annette ser och möter varje patient som den unika person denne är, så möter hon studenten på samma vis. Syftet med handledningen är inte att skapa en kopia av sig själv utan att stärka studenten att i yrkesrollen utvecklas som den person studenten är”.

Viktigt att trivas med jobbet för att bli en bra handledare

Annette Nordstedt uppskattar att hon genom åren handlett uppemot ett hundratal blivande barnmorskor, inledningsvis genom att vara mer erfaren jämfört med de som är under utbildning men på senare år som utbildad handledare. Hon har haft nytta av utbildningen men tror också att det är lika viktigt att själv ha engagemanget och gnistan kvar för jobbet för att kunna handleda andra.

– Alla de studenter jag mött genom åren har varit olika personligheter och det gör uppdraget spännande, säger Anette Nordstedt. Det gäller att möta dem som individer och försöka hitta det positiva i den kunskap var och en har med sig.

– Min ambition är att ha en utvärdering efter varje arbetspass och gå igenom varje moment både i förlossningen men också omvårdnaden av patienten. Dels för att lyfta det som gått bra men också för att ge konstruktiv kritik när något inte fungerade riktigt bra. Reflektionen är viktig.

Årets studenthandledarpris delas ut till någon inom yrkesgrupperna arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, dietister, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, sjuksköterskor, specialistutbildade inom sjuksköterskeyrket och undersköterskor eller skötare som handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Huvudhandledare inom de 15 olika verksamhetsområdena föreslår vem de anser ska få utmärkelsen, och vinnaren utses av representanter från HR-staben. Kriteriet är att personen i fråga med engagemang och stöd ska ha bidragit till att studenterna fått en innehållsrik och givande verksamhetsförlagd utbildning på sjukhuset.

– Det är jätteroligt att vi har denna årliga ceremoni, säger Ingrid Rasmusson, studierektor för akademiska vårdutbildningar. Vi har många bra och engagerade handledare som är värda att uppmärksamma även om det till slut bara blir en som får utmärkelsen. Jag tror också att utmärkelsen stärker SÄS position som ett attraktivt sjukhus för studenter och i förlängningen bidrar till kompetensförsörjningen på sikt.Kontaktperson: Annette Nordstedt och Ingrid Rasmusson, via pressjouren tfn 033-616 2444


Läs meddelandet som PDF