Pressmeddelande
Från SÄS
2012-05-23 09:02


Liten apparat gör stor skillnad för diagnosen av lungcancer


Som ett av de första länssjukhusen i Sverige har SÄS infört bronkoskopi med ultraljud för att diagnosticera lungcancer. Den lilla apparaten gör stor skillnad för patienterna och är framtiden inom lungmedicin, enligt läkarna som använder den nya metoden.

Tomas Izycki Herman och Moustafa Mohsen Abed, läkare som utför EBUS-bronkoskopi. Foto: Pernilla Lundgren, Fotomedia SÄS. 
Tomas Izycki Herman och Moustafa Mohsen Abed, läkarna som
utför EBUS-bronkoskopi. Foto: Pernilla Lundgren, Fotomedia SÄS
.
Klicka för högupplöst bild

Bronkoskopi med ultraljud, så kallad EBUS-bronkoskopi, är en relativt ny metod för att förbättra diagnostiken av lungcancer. SÄS är bland de första länssjukhusen att komma igång med metoden och det enda sjukhus i Västra Götalandsregionen utanför SU i Göteborg som använder sig av den. Skillnaden mot ett traditionellt bronkoskop är att det längst ut på slangen som förs ner i luftrören sitter en liten ultraljudsapparat, förutom kamera.

Bättre diagnostik ökar möjligheten till rätt behandling

Det gör att man också kan se vad som finns på andra sidan luftrören. Metoden används som ett andra steg i diagnosen, när datortomografi visat på misstänkta tumörer framförallt i lyftkörtlarna. EBUS-bronkoskopi ökar möjligheten till mer precis diagnostik och bättre stadieindelning av tumörer. Det i sin tur gör att fler patienter kan få rätt behandling.

Istället för bara en bildskärm som visar kamerabilderna över hur det ser ut inne i luftrören har man med EBUS-metoden också en skärm för ultraljudsbilder. Om läkaren ser något som han eller hon bedömer som cellförändringar kan man ta en biopsi genom en liten nål som sticks in i vävnaden. Men det gäller att träffa rätt.

– Man måste veta var man är och vad man gör, säger Tomasz Izycki Herman som är en av två lungläkare som utbildats i att hantera bronkoskopet och att läsa av bilderna. Det gäller att sticka rätt, annars kan det gå väldigt illa. Aortan ligger nära luftrören och den får vi absolut inte sticka hål på.


Bronkoskop med och utan ultraljud längst ut. Foto: Pernilla Lundgren, SÄS.
Bronkoskop med och utan ultraljud. Foto: SÄS.

En liten apparat - men en viktig investering

Vid EBUS-bronkoskopi kan man alltså få med vävnadsprov från andra delar än luftrören, något som hittills krävt ett kirurgiskt ingrepp genom halsen. Hittills har SÄS patienter skickats till Sahlgrenska för både EBUS-bronkoskopi och operation men slipper nu det. Den totala investeringen i den nya utrustningen är ungefär 1,5 miljoner kronor.

– EBUS-bronkoskopi är högprioriterat i de nya nationella riktlinjerna för lungcancervård, säger Bengt Bergman, processägare för processen lungcancer. Att SÄS är tidigt ute med detta är framförallt till nytta för patienterna men också en del av attraktionskraften för ett medelstort sjukhus. Att utveckla ny teknik och nya metoder är ett sätt att behålla specialistläkare som vill utvecklas i yrket.

För patienterna innebär metoden snabbare och mer precis diagnostik och därmed kortare utredningstid. Ju snabbare man kan ställa diagnos desto större effekt ger ofta behandlingen. För patienter med lungcancer - en sjukdom med hög dödlighet - kan det i bästa fall innebära längre överlevnadstid.

Ultraljud - framtiden inom lungmedicin

– Det här är ett stort framsteg att konkurrera med, säger Moustafa Mohsen Abed, den andre läkaren som fått utbildning i EBUS-bronkoskopi. Det är framtiden inom lungmedicin.

Han och Tomasz Izycki Herman har sedan premiären i januari i år genomfört ett tjugotal EBUS-bronkoskopier. Bengt Bergman tror att metoden kommer att vara lämplig på ungefär hälften av lungcancerpatienterna som är ett hundratal per år på SÄS.

– Om man vill utvecklas som läkare är det här ett naturligt steg att ta, säger Tomasz Izycki. Och framförallt vill man göra allt man kan för patienterna.Kontaktperson: Bengt Bergman, processägare lungcancer tfn 033-616 4292
Tomasz Izycki Herman, läkare lungmedicin tfn 033-616 4238 Moustafa Mohsen Abed, ST-läkare lungmedicin tfn 033-616 4239 Pressjouren tfn 033-616 2444


Läs meddelandet som PDF