Pressmeddelande
Från SÄS
2015-04-10 10:00


Psykiatrisk vård i Kind blir kvar men med minskad verksamhet


Den psykiatriska verksamheten i Kind blir kvar men med minskad omfattning. Det är nu beslutat efter samråd mellan presidierna för Södra Älvsborgs sjukhus styrelse och södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Förändringen berör ungefär 200 patienter och ett tiotal medarbetare.

Svårigheter under lång tid att rekrytera läkare

Öppenvårdsmottagningen Kind har Tranemo och Svenljunga kommun som huvudsakligt upptagningsområde. Det har under flera år varit svårt att rekrytera framförallt läkare till mottagningen och olika lösningar har prövats under en längre tid, men det har varit svårt att skapa kontinuitet. Nu har södra sjukvårdsnämnden som beställare av vården och SÄS sjukhusstyrelse enats om en lösning inom den nuvarande vårdöverenskommelsen.

Suzanne Guregård
Suzanne Guregård, biträdande sjukhusdirektör. Foto: Bo Haglund, SÄS.
Högupplöst bild.

– De som har allra svårast psykiskt sjukdom är vi måna om att möta där de finns, säger Suzanne Guregård, biträdande sjukhusdirektör med ansvar för den psykiatriska vården på SÄS. Jag förstår att detta kan kännas oroligt särskilt så här i en övergångsfas men vi tror också att det gör vården mindre sårbar när vi nu koncentrerar det mesta av den på de andra mottagningarna

Utredningar på andra mottagningar

Patienterna kommer fortsättningsvis att erbjudas vård i Borås och Skene. Det är också där de medicinska utredningarna och bedömningarna kommer att göras. De personer som bedöms behöva få sin vård och behandling utförd i närmiljö kommer att erbjudas det. Vården kan då ges i nuvarande lokaler eller i hemmet.

De patienter som bor i Tranemo kommun erbjuds i fortsättningen i första hand kontakt i Borås och de som bor i Svenljunga erbjuds kontakt i Skene, men alla har rätt att välja även en annan mottagning efter eget önskemål. Patienterna kommer att ha rätt till ersättning för sjukresa mellan den adress där man är folkbokförd och den mottagning man åker till på annan ort.

Plan för psykiatrins långsiktiga utveckling

De flesta patienter är redan informerade om förändringen och många har också flyttat med till öppenvårdsmottagningarna i Skene respektive Borås. Alla nytillkomna patienter tas omhand på de mottagningarna. Även större delen av medarbetarna har bytt arbetsort. I överenskommelsen ingår också att SÄS ska ta fram en plan på hur psykiatrin ska utvecklas på lång sikt.

– Jag har all förståelse för att detta väcker oro, säger Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef för vuxenpsykiatriska kliniken. Men på sikt tror jag det kan bli väl så bra eftersom vi nu får större team, med ökat bredd och djup i kompetens och därmed goda möjligheter att höja kvaliteten på vården.Kontaktperson: Suzanne Guregård och Bengt-Arne Andersson, via pressjouren tfn 033-616 2444


Läs meddelandet som PDF