Pressmeddelande
Från SÄS
2014-12-29 10:00


SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria


Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Händelsen gäller en man i 75års åldern som behandlades med blodförtunnande medicinerng, Waran. Han insjuknade med stroke och inkom till sjukhuset med ambulans på kvällstid. Man misstänkte omedelbart att orsaken kunde vara en hjärnblödning och en datortomografiröntgen verifierade detta. Kontakt togs med neurokirurgen på Sahlgrenska sjukhuset som bedömde röntgenbilderna och att ingen operativ behandling skulle genomföras. För att minska risken för ytterligare blödning planerade läkare att ge läkemedelsbehandling som skulle motverka effekten av Waran. Enligt riktlinjer ska detta ges tidigt i förloppet. Tveksamheter uppstod dock kring hur och när läkemedlet skulle ges varför det dröjde till följande dag innan mannen behandlades. Det är oklart om förseningen påverkade förloppet, då mannen försämrades med sannolik ny blödning och senare avled, först efter att behandlingen getts. 

Varför anmälan enligt Lex Maria?

Chefläkaren anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Maria- förordningen. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten. Sjukhuset gör en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria anmälningar ger möjlighet att sprida erfarenheterna nationellt och därmed minska risken för upprepning.Kontaktperson: Chefläkare Jerker Isacson, tfn 072 741 23 23
Pressjouren, tfn 033-6162444


Läs meddelandet som PDF